NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Re-integratie bureau

Organisatie die zich toelegt op het begeleiden van personen die willen of moeten re-integreren, met terugkeer in het arbeidsproces als doel. Bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige ziekte of dito werkloosheid. Ook na een periode van kinderopvoeding of mantelzorg kan re-integratie nodig zijn om weer succesvol op de arbeidsmarkt mee te kunnen draaien. Re-integratie begint met het vaststellen wat de kandidaat (nog) kan en wil. Bij ziekte vormt het door de bedrijfsarts opgebouwde dossier hiervoor de basis. Eventueel worden er ook medische of psychologische testen afgenomen, om helderheid te krijgen in de mogelijkheden van de kandidaat. Er wordt een plan opgesteld om de kandidaat voor te bereiden op terugkeer op de arbeidsmarkt. Dit plan voorziet in bijvoorbeeld scholing om de kwalificaties en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen. Het is mogelijk dat de kandidaat op een andere plek en/of in een andere functie terugkeert en ook dit vereist voorbereidingen. Tot slot stopt re-integratie niet op het moment van terugkeer van de kandidaat op de arbeidsmarkt, zeker niet als ziekte destijds de oorzaak van de uitval was. Deze werknemer zal nog geruime tijd worden begeleid om terugval te voorkomen.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen