NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

De effectieve aanpak van de Re-integratiespecialist

De Re-integratiespecialist staat een proactieve aanpak van verzuim voor, gericht op arbeidsmogelijkheden in plaats van arbeidsbeperkingen. Zodra een medewerker zich ziek meldt, komt er een casemanager van de Re-integratiespecialist in actie. Deze casemanager voert de regie over het hele traject van ziekmelding tot en met betermelding, of -in het ergste geval- ontslag. Al op de dag van ziekmelding zal de casemanager contact hebben met de betreffende medewerker om:

  1. vast te stellen wat er aan de hand is
  2. te polsen welke interventies nodig zijn
  3. direct te beginnen met het aanleggen van een verzuimdossier en
  4. de re-integratieverplichting van meet af aan goed in gang te zetten

Door snel antwoord te krijgen op het waarom van de ziekmelding, kan veel tijd (en daarmee kosten) worden bespaard. De vervolgactie -het inzetten van interventies- kan meteen op de oorzaak worden afgestemd. Het maakt immers nogal verschil of de oorzaak van de ziekmelding een gebroken been of een arbeidsconflict is.

De inzet van interventies wordt altijd afgestemd met de bedrijfsarts. Bij twijfel wordt een deskundigenoordeel bij UWV aangevraagd om het risico op een loonsanctie zoveel mogelijk te beperken. De Re-integratiespecialist werkt nauw samen met ervaren interventie-deskundigen, waaronder behalve bedrijfsartsen ook arbeidsdeskundigen, mediators, fysiotherapeuten, psychologen, financieel adviseurs (bij financiële problemen) en bemiddelaars naar ander werk. Wachtlijsten komen praktisch niet voor, zodat er geen tijd verloren gaat om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Ook voor de medewerker zelf is het goed als hij merkt dat er serieus met zijn klachten wordt omgegaan.

Wanneer de medewerker om welke reden dan ook voorlopig of nooit meer zijn/haar eigen functie kan vervullen, dan zal de casemanager de mogelijkheden (laten) onderzoeken voor ander werk, binnen of buiten uw organisatie.

Het doel is te allen tijde om de medewerker weer zo snel mogelijk actief te laten worden in het arbeidsproces. Als dit niet binnen het eigen bedrijf kan, is het zaak tijdig de mogelijkheden voor een ‘tweede spoor’ te onderzoeken en zo nodig in te zetten,

Het bijhouden van het verzuimdossier is wettelijk verplicht en moet volgens strikte voorschriften gebeuren. Het niet nakomen van deze verplichting kan ertoe leiden dat uw organisatie de zieke medewerker niet alleen de eerste twee jaar moet doorbetalen, maar ook nog het derde jaar. Het bijhouden van het verzuimdossier is een vertrouwde opdracht voor de casemanager en u kunt die taak dan ook gerust aan deze expert overlaten.

Zie proces en planning voor acties en de voortgang van de begeleiding van de werkgever en werknemer door de Re-integratiespecialist.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen