NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

2e spoor re-integratietraject in 5 stappen

In een 2e spoor re-integratietraject wordt een nieuwe functie gezocht voor de zieke werknemer. In de tussentijd loopt het bestaande dienstverband door. De werkgever betaalt voor een 2e spoor re-integratietraject een vast bedrag. Hiervoor wordt in 6 maanden gezocht naar een nieuwe, passende functie en voldoet de werkgever aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is een normtijd waarbinnen in veel gevallen het traject voltooid is. Ondertussen wordt ook geadviseerd over de belangrijke financiële en sociale wetgeving. Een 2e spoor re-integratietraject pakken we bij NextJob Re-integratie en Outplacement zeer gedegen aan, volgens een vast stramien maar met een zeer persoonlijke grondslag. De persoonlijke benadering komt vanuit NextJob, maar we hebben ook commitment en inzet van de werknemer nodig om het re-integratietraject tot een goed einde te brengen. Hieronder beschrijven we de fases van het 2e spoor re-integratietraject. Gedurende de fases houden wij de werkgever op de hoogte van de voortgang.

Fase 1: Intake 2e spoor re-integratietraject

Het 2e spoor re-integratietraject zal starten met een intake dat tot doel heeft kennis te maken, vertrouwen (wederzijds) te winnen, en het leren omgaan met de situatie. Werknemers willen vaak vasthouden aan het dienstverband bij de huidige werkgever, echter 2e spoor betekent dat ook ergens anders gezocht moet worden. Er is sprake van een vorm van ‘verlies van zekerheid’ die verwerkt moet worden. Daaropvolgend wordt een analyse gemaakt van de situatie. Zo wordt gekeken naar het opleidingsniveau, de aard van werkzaamheden, het ziektebeeld en de baankansen. Op basis hiervan wordt een passende volgende stap gezet en wordt de start gemaakt met het actieplan. Een belangrijk aspect hierin is het scheppen van een reëel verwachtingspatroon qua baankans, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Fase 2: Assessmenttest en oriëntatie op mogelijkheden

Door middel van een assessment kijken we naar de mogelijkheden van de werknemer. Vraagstukken die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de capaciteiten en competenties?
  • Wat zijn de beperkingen fysiek en psychisch?
  • Welk gedrag vertoont hij of zij onder druk/spanning?
  • Wat voor baan is passend en kan hij of zij aan?
  • Wat voor potentieel werkgevers moet naar gekeken worden en welke zijn realistisch?

Antwoorden op deze vragen leveren input voor het gehele actieplan wat vooral focust op het effectief benaderen van de arbeidsmarkt. Dit actieplan wordt zowel naar de werkgever als naar de werknemer  gecommuniceerd. Gedurende het traject wordt de werkgever op de hoogte gebracht van de voortgang.

Fase 3: Solliciteren en jobhunten

In de derde fase van het traject wordt daadwerkelijk gesolliciteerd. Dit gebeurt door een aantal trainingen die één-op-één plaatsvinden:

  • Opstellen motivatiebrief en bouwen van het CV
  • Gespreks- en interviewtraining
  • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat voor vragen kan je verwachten, wat zijn goede en minder goede antwoorden, hoe stel je je op in het gesprek, etc.)
  • Training in alle vacatureplatforms (hoe vind je het beste relevante vacatures. NextJob zoekt  vacatures, maar ook verwachten we van de werknemer een proactieve houding)
  • Netwerkcontacten benutten en uitbouwen

Hierna kan het plan van aanpak worden uitgevoerd.  Deze fase vindt plaats samen met onze jobhunters. Onze jobhunters screenen vacatures en bieden minimaal wekelijks relevante vacatures aan. Uiteraard wordt gekeken naar beschikbare online-vacatures, maar ook zeer belangrijk  is het beoordelen van niet-gepubliceerde vacatures. Bij (nog) niet gepubliceerde vacatures is de kans op succes hoger dan bij vacatures die al in media zijn geplaatst. Daarom zoekt NextJob doorlopend contact met werkgevers.

Fase 4: Doorlopende begeleiding door vaste coach

Gedurende het 2e spoortraject krijgt de kandidaat een vaste coach aangesteld vanuit NextJob. Deze geeft voortdurende begeleiding met een zeer persoonlijke benadering en is het vaste aanspreekpunt. In persoonlijke gesprekken, maar ook per telefoon en e-mail geven onze coaches antwoord op alle vragen van de werknemer en werkgever.

In de coaching is het niet alleen de bedoeling om de kandidaat aan het werk te krijgen, maar ook om die nieuwe baan te behouden. Dit begint bij het zoeken van de juiste baan, maar ook het leveren van goede coaching na de sollicitatieprocedure.  Mocht binnen de termijn van 6 maanden die aangehouden wordt voor het 2e spoortraject de nieuwe baan toch weer afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan is er de mogelijkheid om de dienstverlening van NextJob opnieuw te starten.

Fase 5: Financieel advies over WIA en sociale uitkeringen

Werknemers die ziek zijn maken zich vaak zorgen over hun financiële situatie. De coaches van NextJob geven informatie over de financiële consequenties van het ziek zijn en geven advies over hoe te handelen. Expertise over de WIA en sociale verzekeringen zoals WW en IOAW is zeer belangrijk. NextJob heeft deze expertise in huis onder andere door zusterbedrijven SV Control, Onafhankelijk Financieel Adviseurs en W&P Belastingadviseurs. SV Control is specialist in sociale verzekeringen.

Verder wordt beoordeeld welke consequenties het accepteren van een nieuwe baan met lager salaris heeft op de persoonlijke situatie, en hoe dit het recht op uitkeringen beïnvloedt.

Meer informatie over een 2e spoor re-integratietraject door NextJob? Neem contact met ons op voor vrijblijvend gesprek of een offerte.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen