NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Outplacement: in 5 stappen naar een nieuwe baan

NextJob Outplacement begeleidt u - vanuit ontslag of werkloosheid - naar een nieuwe baan. Letterlijk betekent outplacement het plaatsen van een werknemer naar een nieuwe werkgever. Outplacement wordt ook re-integratie genoemd. NextJob Outplacement zet een aantal instrumenten om u te “bemiddelen” naar een nieuwe baan.

 

Outplacementtraject betaald door de werkgever

Als u en uw werkgever besluiten niet samen verder te gaan, zal vaak onderhandeld moeten worden over een ontslagregeling. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan en zal u daarom een aanbod moeten doen. Een ontslagvergoeding en outplacement is vaak onderdeel van de regeling. Deze ontslagregeling wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zodra overeenstemming is bereikt over het ontslag en de voorwaarden en de vaststellingsovereenkomst ondertekend is, kunt u aan de slag met het vinden van een nieuwe baan. De ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan (= outplacement) zal uw werkgever meestal niet zelf doen, maar "afkopen" middels een outplacement budget. Met het outplacement budget schakelt u een outplacementbureau in die u gaat begeleiden. Uw werkgever betaalt de kosten. Voordeel van het vrij besteedbare outplacement budget is dat u vrije keuze heeft in het outplacementbureau. U kiest het bureau dat het beste bij u past en waar u het meeste vertrouwen in heeft. Bij collectief ontslag komt het weleens voor dat de werkgever zelf de keuze maakt voor het outplacementbureau.

Een outplacementtraject bij NextJob Outplacement volgt 5 fasen. De invulling van elke fase is maatwerk.

  

Fase 1: Inventarisatiefase

De start vindt plaats middels een gesprek met onze outplacementcoach. Dit gesprek heeft als doel kennismaking tussen u en de coach. De coach legt uit wat onze werkwijze is. In dit gesprek (of meerdere gesprekken) maakt de coach een inventarisatie van uw persoonlijke situatie (hoeveel verdient u, wat heeft u nodig qua salaris, in welke regio woont u, etc.) en uw professionele situatie (welke functie vervult u, heeft u een functie op leidinggevend niveau of operationeel, opleiding, etc.). Ook bespreekt u uw wensen ten aanzien van de gewenste nieuwe baan en werkomgeving. Op basis van de inventarisatie bepalen we gezamenlijk in welke richting we gaan zoeken. Er wordt een zoekprofiel gemaakt, die een eerste aanzet geeft tot gewenste baan, branche en salaris. In de volgende fase (test fase) gaan we dit verder uitdiepen.

Fase 2: Advies over de financiële consequenties van ontslag

Werknemers zijn na ontslag vaak onbekend met hun exacte financiële positie. Dat belemmert de zoektocht naar een nieuwe baan. NextJob Outplacement geeft u uitleg over de financiële en sociale zekerheidsconsequenties van ontslag. Na deze financiële foto heeft u volledig inzicht in uw financiële situatie:

  • Inkomen na ontslag (bruto en netto WW-uitkering; IOAW voor 50-plussers; AOW en pensioen)
  • Belasting en eventuele transitievergoeding/ ontslagvergoeding (hoeveel belasting betaalt u + hoe kunt u belasting besparen)
  • Invloed ontslag op: hypotheekrente-aftrek, inkomensafhankelijke toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag

Fase 3: Testfase

In deze fase gaat de outplacementcoach een aantal testen met u uitvoeren. De belangrijkste test is de beroepskeuze test. Deze test geeft als resultaat: welke activiteiten voer ik graag uit, wat motiveert mij, wat prikkelt mij, welke activiteiten geven mij een goed gevoel en ook: welke activiteiten vind ik niet leuk en wat demotiveert mij. Op basis van deze testfase kunnen we nog verder verbeteren welke functies en werkgevers geschikt zijn voor u.

Fase 4: Verbeteren van uw sollicitatievaardigheden

Als na de eerste 2 fasen duidelijk is naar welke functies we gaan zoeken, gaan we uw sollicitatievaardigheden trainen en verbeteren. U leert een goede sollicitatiebrief en een goed CV op te stellen. Ook krijgt u training in het voeren van sollicitatiegesprekken. U leert welke vragen u kunt verwachten tijdens een sollicitatiegesprek en u leert zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek. U krijgt training in social media en netwerk solliciteren, zoals LinkedIn en Twitter. Ook leert u alle mogelijke kanalen te gebruiken in uw zoektocht naar de baan die bij u past. Bijvoorbeeld: internet, internet zoekmachines, LinkedIn, vacaturesites, dagbladen, vakpers, werving en selectiebureaus, uitzendbureaus. Doel van deze fase is dat u volledig voorbereid bent om zelfstandig te solliciteren.

Fase 5: jobhunters zoeken banen voor u

Onze jobhunters gaan voor u op zoek naar vacatures. Dat doen ze door ons netwerk en werkgevers te benaderen waar vacatures aanwezig zijn. Ook maken de jobhunters gebruik van onze vacature zoekmachine. Hiermee wordt internet afgestruind en worden ook vacatures gevonden die minder openbaar zijn. De jobhunter probeert zo een match tot stand te krijgen tussen u en de werkgever en een afspraak voor u te maken met potentiële werkgevers.

 

U heeft contact met een loopbaancoach en jobhunter

De loopbaancoach en jobhunter begeleidt u gedurende het hele outplacementtraject. Wij zijn een resultaatgericht outplacementbureau. Al onze begeleidingsactiviteiten zijn erop gericht om voor u zo snel mogelijk een passende baan te vinden. Daarin zijn we succesvol. Onze coaches begeleiden u gedurende het traject en houden na het vinden van een nieuwe baan contact met u. Doel is dat de nieuwe baan en werkgever passen bij u zodat deze baan een permanent karakter krijgt.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over NextJob Outplacement? In een vrijblijvend gesprek maakt u kennis met onze coaches en krijgt u uitleg over onze aanpak en resultaten. Bel 088 - 20 50 888 of mail naar info@nextjob.nl voor het maken van een gratis en vrijblijvende afspraak.

 

Vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding?

Een ontslagregeling wordt vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarin kan worden opgenomen dat u recht heeft op outplacement en een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Belangrijk is dat u krijgt waar u recht op heeft. Heeft u vragen over uw ontslagregeling? Wilt u zich juridisch laten bijstaan om outplacement of een ontslagvergoeding te claimen? Bezoek de website van Juristen ArbeidsRecht Nederland en krijg advies van de ontslagjuristen.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen