NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Privacy statement

Verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens

NextJob Outplacement B.V. Vredehofstraat 13 | 3761 HA Soest | 088 – 20 50 888 | www.nextjob.nl

Mei 2018

 

1. Inleiding

Dit is de verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van NextJob Outplacement B.V., gevestigd te Soest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34206198 (hierna: NextJob). Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens NextJob verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u de website www.nextjob.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

NextJob verzamelt informatie:

 • via onze website - bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailgegevens;
 • tijdens vergaderingen met personeel of zakenrelaties, zoals het uitwisselen van visitekaartjes, of tijdens conferenties en zakelijke evenementen;
 • die u aan ons verstrekt met betrekking tot de diensten die wij leveren;

NextJob verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Dit geldt ook voor telefonische en digitale correspondentie;
 • gegevens t.b.v. een sollicitatie;
 • gegevens over je gebruik van www.nextjob.nl.

NextJob gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • onze diensten namens u uit te voeren;
 • op uw verzoeken en vragen te antwoorden;
 • wanneer u ons toestemming geeft, om u te voorzien van marketing en advertenties over de diensten van NextJob. U kan zich op elk moment hiervoor afmelden door ons te mailen via: info@nextjob.nl;
 • u op de hoogte te brengen van diensten van NextJob die u kunnen interesseren;
 • uw online ervaring zo vlot mogelijk te maken, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website. Raadpleeg www.nextjob.nl voor meer informatie.

3. Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Wij baseren ons op een aantal verschillende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke informatie. Dit omvat de verwerking van persoonlijke informatie waarbij het in ons rechtmatig belang is dit te doen, wanneer dit noodzakelijk is om een contract te kunnen naleven of wanneer de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen onder de arbeidswetgeving te kunnen uitvoeren. Wanneer dit in ons rechtmatig belang is, betekent dit dat wij persoonlijke informatie gebruiken om onze onderneming te runnen en om de diensten te verstrekken die van ons werden gevraagd. Wij verzamelen enkel informatie die vrijwillig wordt verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie mee te delen. Indien u ons echter niet van de informatie voorziet die (wettelijk) noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet kunnen verstrekken.

4. Delen van persoonsgegevens

NextJob verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NextJob blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. NextJob verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden:

 • werknemers van NextJob die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
 • bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken, ondersteunen;
 • elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
 • officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

5. Bewaartermijnen

NextJob bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om legitieme zakelijke of wettelijke redenen. Wij zullen deze hierna veilig en beveiligd verwijderen. Indien u wenst dat wij uw informatie verwijderen, neem dan contact met ons op via info@nextjob.nl.

6. Beveiliging gegevens

NextJob neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact door te mailen naar info@nextjob.nl.

7. Gegevens inzien, wijzigen en bezwaar

Je kunt contact opnemen met NextJob door te mailen naar info@nextjob.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop NextJob persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die NextJob met betrekking tot jou verwerkt;
 • correctie in de persoonsgegevens die NextJob met betrekking tot jou verwerkt;
 • verwijdering van de persoonsgegevens die NextJob met betrekking tot jou verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens door NextJob;
 • toestemming intrekken om gegevens te verwerken door NextJob.

Dit recht beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf actief heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Elk verzoek wordt binnen uiterlijk vier weken beantwoord. Indien u ontevreden bent over hoe wij uw bezwaar behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land, indien van toepassing. Autoriteit Persoonsgegevens Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501.

8. Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. Melding aan betrokkene

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen