NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Ervaringsplaats extern

Voor sommige hoogopgeleide medewerkers of managers kan het verbreden van de professionele horizon via ervaringsplaatsen een effectief programma onderdeel zijn. In dit traject krijgt u de kans een kijkje te nemen in de keuken van een andere werkgever in een andere branche. Deze ervaring kan direct een arbeidsplaats opleveren of indirect doordat uw ervaring interessant wordt voor een werkgever in een andere branche.

De ervaringsplaatsen kunnen worden ingezet bij verlies van uw functie bij een reorganisatie of individueel ontslag. Invulling van de ervaringsplaats is onderdeel zijn van een ‘van werk naar werk’  of outplacement traject. Ook kan de ervaringsplaats worden ingezet voor het vergroten van uw employability; u krijgt de kans om u ergens anders professioneel te ontwikkelen met het oog op ‘werk-naar-werk’ binnen de eigen organisatie of daarbuiten.

 

Het gehele traject wordt zeer intensief begeleid. Zowel de medewerker, de eigen organisatie als de ‘ontvangende’ partij hebben voordeel bij het proces. Het proces bestaat uit de volgende vier stappen:

1.       Intake ervaringsplaats

In het eerste gesprek worden de wensen vanuit de organisatie en de medewerker in kaart gebracht. Persoonlijke doelen, branchekeuze en inventarisatie van specifieke competenties zijn de onderwerpen die aan bod komen. 

2.       Bemiddeling naar passende ervaringsplaats

In deze fase zoeken wij naar een passende ervaringsplaats en wordt die plek getoetst aan de doelstellingen. Bij akkoord formuleren wij de concrete projectopdracht. Verder bieden wij  een cultuurworkshop: deze geeft een introductie van de specifieke branche.

3.       Begeleiding

Middels intensieve begeleiding en regelmatige evaluatie met de medewerker of manager wordt de doelstelling continu gewaarborgd.

4.       Afronding en eindevaluatie

Aan het einde van het traject vindt uitgebreide evaluatie plaats. Ook wordt er gekeken naar eventuele vervolgstappen.

Het gehele traject is een win-win situatie voor alle partijen. Zowel de medewerker als het bedrijf waar deze vandaan komt heeft baat bij het proces. De ervaring die de medewerker ergens anders opdoet kan van onschatbare waarde zijn voor de oude of nieuwe organisatie. Zo worden de interne en externe inzetbaarheid en de kans op een versneld proces ‘van werk naar werk’ behoorlijk verhoogd. Ook de ontvangende organisatie heeft voordelen bij een medewerker in een dergelijk traject. Circa zes tot acht weken kan de partij (vrijwel kosteloos) beschikken over een gemotiveerde en hoog opgeleide  professional die met een frisse blik naar de organisatie kijkt. De concrete projectopdracht wordt met een frisse blik benaderd en zorgt voor tastbare resultaten. Ook is het voor de organisatie de uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met hooggekwalificeerde kandidaten die in eerste instantie nooit in beeld waren gekomen. Beste resultaat is natuurlijk als de ontvangende organisatie de professional een baan aanbiedt.

 

Bent u geïnteresseerd in dit programma onderdeel van NextJob Outplacement? Neem contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen