NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Outplacement traject: in 5 stappen een nieuwe baan

Geen mens is gelijk, dus is ook geen medewerker gelijk. De menselijke maat is daarom het uitgangspunt. Wij hanteren een heldere, transparante en gefaseerde aanpak. Door deze gefaseerde en persoonlijke aanpak is een maximaal resultaat gewaarborgd.

Tijdens het gehele traject krijgt de medewerker alle tijd en aandacht van onze loopbaancoaches.

 

Stap 1. Kennismaken met NextJob

Het intake gesprek en de inventarisatie is de eerste stap. U vertrouwt NextJob door ons in te schakelen. Maar dan start een cruciale fase: het winnen van het vertrouwen van de vertrekkende medewerkers. Het eerste kennismakingsgesprek speelt hierin een grote rol. We geven hierin een aanzet om de medewerker te leren omgaan met het verlies van de baan.

In de eerste fase helpen wij het verlies te ‘verwerken’ door middel van het beantwoorden van de voor de medewerker belangrijke vragen. We bieden een luisterend oor en maken de situatie voor de medewerker inzichtelijk en overzichtelijk. Onze visie is dat het verlies eerst verwerkt hoort te zijn voordat de blik gericht kan zijn op de volgende fase.

Doel van deze fase is ook het inventariseren van de persoonlijke en professionele situatie van de vertrekkende werknemer. Het verwachtingspatroon van de medewerker komt hierin ook aan de orde.

 

Stap 2. Financieel inzicht stimuleert actief solliciteren

Mensen in een ontslagsituatie zijn onzeker over hun toekomst, vooral over hun financiële toekomst. Deze onzekerheid kan belemmerend werken. Dat is niet nodig, want vaak is er een financieel vangnet. Onze uitleg geeft inzicht in de financiële situatie na ontslag:

 • Inkomen na ontslag (bruto en netto)
  WW-uitkering; Hoe lang en hoe hoog is WW-uitkering
  IOAW voor 55-plusser; Hoe hoog en hoe lang
 • Kan ik in mijn eigen huis blijven wonen?
 • Belasting betalen en besparen

 

Stap 3. Testfase en oriëntatie op de mogelijkheden

Na het wegnemen van de eerste hindernissen op weg naar nieuw werk, krijgen de volgende vijf vragen een passend antwoord:

 • Wat zijn de capaciteiten van de medewerker?
 • Wat is de best passende baan?
 • Wat wil de medewerker in kwestie zelf bereiken en hoe?
 • Aan welke criteria moet de nieuwe baan voldoen?
 • Welke passende bedrijven en andere potentiële werkgevers zijn bereikbaar?

Diverse testen en focusgesprekken leiden tot antwoord op bovenstaande vragen. De nadruk ligt op de beroepskeuzetest. De uitkomsten bepalen zoekrichtingen en een eerste oriëntatie op mogelijke functies en beroepsrichtingen. In deze fase draait het vooral om het definiëren van de persoonlijke doelen en de manier waarop de arbeidsmarkt effectief kan worden benaderd. Na het focusgesprek en het afnemen van de testen maakt NextJob het plan van aanpak. Dit beschrijft de instrumenten en trainingen die ingezet worden om een nieuwe baan te kunnen vinden. Commitment van de medewerker is nodig. Een actieve bijdrage van de kandidaat leidt namelijk tot het beste resultaat. Na goedkeuring door de medewerker start de uitvoering van het plan van aanpak.

 

Stap 4. Succesvol solliciteren

In deze fase werken we samen met de medewerker aan het verbeteren van de sollicitatievaardigheden. Vaak hebben kandidaten weinig recente sollicitatie-ervaring. De sollicitatietraining focust op:

 • Opstellen van een goede sollicitatiebrief en Curriculum Vitae (CV).
 • Gespreks- en interviewtraining. Video-interactie begeleiding is een onderdeel.
 • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken; wat kun je wel zeggen en wat niet, welke vragen mag je verwachten, ‘droog oefenen’, etc. De kandidaat leert hierbij de STAR- en FUIK-technieken.
 • Onderzoek naar alle vacatureplatforms (dagbladen, vakbladen, databases, internet vacaturesites, UWV Werkbedrijf, niet openbare vacatures, netwerken, netwerksites, etc.).
 • Open solliciteren: hoe en wat?

De sollicitatietrainingen kunnen plaatsvinden via groepsbijeenkomsten of individuele bijeenkomsten met de loopbaancoach. Groepsbijeenkomsten worden altijd opgevolgd door individuele trainingen. Onderdeel van de sollicitatietraining is ook:

 

Verbeteren van de persoonlijke presentatie

De persoonlijke presentatie bepaalt meer dan de helft van de indruk die iemand maakt. Ook non-verbale communicatie speelt hierin een rol. Meestal letten mensen niet bewust op dit facet, maar bij het solliciteren is dit essentieel. Doel van de training is het verbeteren van de persoonlijke presentatie. Aan de orde komen stemgebruik, houding, overtuigen en indruk maken, aandacht krijgen en vasthouden.

 

Werken aan netwerken

Netwerken kan een succesvol instrument zijn om een nieuwe baan te vinden. Het betekent dat een boventallige werknemer alle vrienden, kennissen, relaties, voormalige collega’s en ook hun bekenden inzet om zijn of haar doel te bereiken: een nieuwe baan. Veel mensen vinden netwerken in het begin moeilijk. Het is belangrijk de tijd te nemen om het bestaande netwerk goed in beeld te brengen en het netwerk verder uit te bouwen. NextJob ondersteunt en traint de kandidaat in zijn netwerkvaardigheden en activiteiten. Onderdelen van de training zijn:

 • Netwerk in kaart brengen
 • Netwerk opbouwen
 • Verschil tussen koude en warme netwerkcontacten
 • Hoe maak je een (netwerk)afspraak?
 • Hoe verloopt het netwerkgesprek?
 • De gouden regels van netwerken
 • Wat is het verschil met een sollicitatiegesprek?

 

Social media inzetten om zakelijke contacten te leggen

Social media zoals LinkedIn spelen een rol in het leggen en onderhouden van zakelijke contacten. Hieruit volgen sollicitatiegesprekken. NextJob biedt workshops aan voor beginnende en ervaren LinkedIn gebruikers. Meer informatie over workshop LinkedIn.

 

Stap 5. Jobhunters zoeken actief naar passende vacatures

Deze fase doorloopt het gehele traject en wordt zo snel mogelijk na fase 2 (plan van aanpak) opgestart. De job hunters zoeken samen met de kandidaat naar mogelijke functies. Deze fase is essentieel om de vruchten te plukken van al het voorbereidende werk.

 • Samen met de medewerker actief zoeken naar vacatures (openbare en niet-openbare vacatures).
 • Wij dragen per week minimaal een of twee vacatures aan.
 • Verdere uitbreiding van de netwerkcontacten.
 • Sollicitatiegesprekken worden voorbereid, gevoerd en geëvalueerd.
 • Onderhandelen bij het opstellen van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Tijdens het gehele traject werkt uw medewerker samen met één vaste coach. De coach geeft alle aandacht en tijd die nodig is voor een goede ondersteuning. Ook na een succesvolle sollicitatie blijft de coach beschikbaar voor de medewerker. Zowel tijdens de onderhandelingsfase als in de proefperiode. Zowel in persoonlijke gesprekken, per e-mail als per telefoon geven wij doelgericht antwoord op alle vragen.

Ook coacht NextJob met als doel het behoud van de nieuwe baan. Mocht desondanks de nieuwe baan afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan behoudt de kandidaat het recht om de dienstverlening door NextJob hernieuwd in te schakelen binnen een vooraf afgesproken termijn.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen