NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Breed scala van interventies

De Re-integratiespecialist heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd waarin een grote verscheidenheid aan disciplines is vertegenwoordigd. De juiste expertise is altijd beschikbaar om effectief om te gaan met de uiteenlopende verzuimsituaties. Zodra er sprake is van verzuim, zal de casemanager van de Re-integratiespecialist de betreffende werknemer contacten en -bij medische vraagstukken in samenspraak met de bedrijfsarts- vaststellen welke interventie op zijn plaats is om het verzuim zo kort mogelijk te houden. De Re-integratiespecialist heeft met haar interventiepartners goede afspraken gemaakt om wachtlijsten te vermijden. Er wordt geen tijd verspild en er kan direct worden gewerkt aan de terugkeer van de medewerker op de werkvloer.

Interventies kunnen worden ingezet op de volgende gebieden:

De bedrijfsarts

Bij heel veel verzuimsituaties vervult de bedrijfsarts een centrale rol. Tenzij er duidelijk een niet-medische grondslag voor het verzuim van een werknemer is, zal de bedrijfsarts de zieke werknemer adviseren en begeleiden, al dan niet met inschakeling van andere interventiespecialisten, zoals hierna genoemd. Daarnaast moet de bedrijfsarts volgens de Wet verbetering poortwachter op bepaalde ijkpunten in het verzuimtraject oordelen over de status van de verzuimende werknemer. Zie hiervoor bij proces en planning.

Fysieke klachten

Er is een breed scala van interventiespecialisten beschikbaar, gericht op uiteenlopende fysieke klachten. Dit begint met diagnostiek, om vast te stellen wat de werkelijke aard van de klachten is. Denk aan bijvoorbeeld een MRI-scan om lage-rugpijn te lokaliseren.

De vervolgstap is om de via de diagnostiek geduide problematiek te verhelpen. Zo zijn er, om bij het voorbeeld van de lage-rugpijn te blijven, beproefde therapieën die geheel op deze specifieke kwalen zijn gericht en dan ook zeer effectief inzetbaar zijn om de werknemer met klachten zo snel als mogelijk weer aan het werk te helpen.

Een variant hierop is de aanpak van fysieke klachten die een link blijken te hebben met de aard van het werk van de zieke werknemer. Daarbij kan het gaan om onder meer bepaalde bewegingen, die de werknemer herhalend doet en die tot klachten leiden. Veelal trekken medische geschoolden hier samen op met arbeidsdeskundigen.

Voorts zijn er werknemers met chronische klachten. Hier moet worden vastgesteld welke taken de werknemer nog kan vervullen, zonder dat zijn functioneren stelselmatig door zijn chronische klachten wordt belemmerd. Naast een medische beoordeling kan een arbeidsdeskundige weging plaatsvinden.

Arbeidsconflicten

Het is verstandig dat er een interventiepartner wordt ingeschakeld als er sprake is van een arbeidsconflict, waar werknemer en werkgever zelf niet uitkomen. De Re-integratiespecialist beschikt over een landelijk netwerk van onafhankelijke mediators, die effectief naar de oplossing voor een arbeidsgeschil toewerken. Hetzelfde geldt, indien er sprake is van lichte psychische klachten, veroorzaakt door een specifieke werk- of persoonlijke situatie van een werknemer.

Psychische klachten

Op dit vlak werkt de Re-integratiespecialist nauw samen met specialisten die zich richten op zowel de preventie als de behandeling van psychische klachten. Er is een landelijk netwerk van behandelaars beschikbaar, waardoor een snelle verwijzing, zonder wachttijden, kan worden gegarandeerd.

De interventie kan tevens worden ingezet bij psychische klachten, veroorzaakt door specifieke werksituaties van een werknemer, wellicht veroorzaakt door een arbeidsconflict, pestgedrag en andere verstorende situaties.

Bemiddeling naar ander werk

Het kan voorkomen dat het voor de werknemer (en soms ook voor de werkgever) beter is als deze in een andere organisatie aan de slag zijn. De oorzaak hiervoor kan gelegen zijn in een conflict, maar vaker komt het voor dat er voor een werknemer, die nog wel (deels) aan het werk kan, geen passend werk in de oorspronkelijke onderneming is. De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat in een dergelijke situatie elders naar werk moet worden gezocht (“tweede spoor traject”). Een organisatie als NextJob Outplacement & Re-integratie bemiddelt werknemers, die niet meer kunnen terugkeren bij de eigen werkgever, naar ander werk. De aanpak is op maat gesneden. Een beroepskeuzetest, een persoonlijkheidstest, coaching en jobhunting maken onderdeel uit van de werkwijze.

Arbeidsdeskundige vragen

Het al dan niet ziek worden van een werknemer kan mede worden bepaald door de manier waarop er wordt gewerkt, onder welke omstandigheden, en met welke hulpmiddelen. Ook de omgevingsfactoren, zoals licht, lucht en lawaai, zijn van invloed. De arbeidsdeskundigen kunnen op dit vlak uiterst waardevolle adviezen uitbrengen, zowel in de preventieve sfeer, als in de fase dat er gecorrigeerd moet worden nadat een werknemer zich ziek heeft gemeld. De Re-integratiespecialist werkt samen met een landelijk netwerk van professionele arbeidsdeskundigen, die hun kwaliteiten al talloze malen hebben bewezen.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen