NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

NextJob Outplacement en Re-integratie

De juiste gids bij het vinden van een nieuwe baan voor uw boventallige werknemers.

 

Professionele en succesvolle outplacement trajecten

Bij boventalligheid of ontslag is het vinden van een nieuwe baan prioriteit nummer één voor de vertrekkende werknemer. Een outplacementtraject kan uitkomst bieden. NextJob is hierin uw ervaren partner en pakt outplacementtrajecten professioneel, voortvarend en succesvol aan. Wij realiseren aantoonbare resultaten. Voor zowel de vertrekkende werknemers als uw eigen organisatie. Een win/win situatie in zware tijden.

Geen enkele organisatie ziet medewerkers graag gaan. Maar soms zijn er voor een vertrek plausibele redenen. In deze vaak precaire situaties treedt NextJob professioneel en probleemoplossend op. Onze positie is daarin helder: als onafhankelijk verlengstuk van de HRM-organisatie voert NextJob alle outplacement trajecten doortastend en discreet uit. Maatwerk bij de inzet van onze methodieken is hierbij de norm. We begeleiden zowel individuele vertrekkers als boventallige werknemers als gevolg van collectief ontslag.

 

Visie van NextJob: ontslag is de start van een nieuw begin

NextJob is een bedrijf met een duidelijke visie: ontslag is de start van een nieuw begin. De praktijk wijst uit dat ontslag op lange termijn vaak een positieve wending genereert. Werknemers vinden ineens een baan die zij veel leuker vinden. Zij ontdekken ongebruikte talenten. Voortaan gaan zij gemotiveerd naar hun werk. Kortom, samen met NextJob werken uitstromende werknemers aan een nieuwe toekomst.

NextJob reikt organisaties en hun medewerkers een groot arsenaal instrumenten en trainingen aan. We hebben én bouwen een sterk netwerk bij werkgevers (ondernemingen, overheid) in uw regio. Gekoppeld aan een diepgaande kennis van de arbeidsmarkt en cultuur in uw regio.

 

NextJob opereert vooral in Midden en West Nederland

NextJob biedt outplacementtrajecten aan in midden en west Nederland. NextJob heeft outplacement vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Soest. Ook werken wij op locatie. Wij richten een mobiliteitscentrum in op locatie van de werkgever. Wij bieden een pakket van uitstroomdiensten aan alle niveaus, zowel lager geschoolden, mbo-, hbo-opgeleiden en hoger.

Aan alle typen organisaties en ondernemingen kunnen wij adviezen uitbrengen die naadloos aansluiten op de uitstroombehoefte. Vanaf het moment dat u samen met ons van start gaat, krijgt de vertrekkende medewerker de hoogste kwaliteit geboden evenals de meest persoonlijke benadering.

 

NextJob heeft ervaring met individuele en collectieve outplacement trajecten

NextJob voert trajecten uit voor werkgevers in het bedrijfsleven, overheid en semi overheid. Onze methodiek is toegesneden op hoogwaardige begeleiding van uitstromende medewerkers. U krijgt hiermee toegang tot ons team van specialisten. Elke vraag op het gebied van uitstroom en ontslag kan door ons beantwoord worden. Denkt u hierbij aan professionals op het terrein van outplacement, assessment testen, sollicitatietraining, job hunting, arbeidsrecht, ontslagvergoeding en sociale zekerheid, zoals WW, IOAW en (gedeeltelijke) WAO/ WIA-situaties. NextJob is gelieerd aan Onafhankelijk Financieel Adviseurs. Dé specialist op het terrein van advisering over de financiële consequenties van ontslag (WW, ontslagvergoeding, pensioen na ontslag, WIA, etc.). Deze specialist maakt de financiële situatie na ontslag volledig inzichtelijk voor de vertrekkende werknemer.

 

NextJob is een innovatieve dienstverlener

Binnen ons specifieke vakgebied zijn we onophoudelijk actief met het verbeteren en actualiseren van onze:

  • Kennis
  • Trainingen en middelen
  • Werkwijze

Een recent resultaat daarvan is de introductie van video-interactie begeleiding (onderdeel van sollicitatietraining), Meurs assessmentsystemen (beroepskeuzetest) en de workshop Social Media en Linked In.

 

NextJob: open, dynamisch en communicatief

NextJob is een open, dynamische organisatie en communiceert gedurende het project voortdurend met u en uw HRM-afdeling. U ontvangt periodiek een rapportage over de voortgang en status van het project. Eventuele bijsturingen zijn zo snel te beslissen en uit te voeren.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen