NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

2e Spoor re-integratie 2024

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft hoe de werkgever moet handelen bij een langdurig zieke werknemer. De werkgever moet tijdens de uitval een re-integratietraject opstarten en een dossier opbouwen waarin secuur beschreven wordt wat er wordt gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer. Het UWV Werkbedrijf wil een aantal vaste documenten in het dossier terug zien. Wanneer u in het dossier aantoont dat u genoeg heeft gedaan om de zieke werknemer te re-integreren, zal UWV na 2 jaar toestemming geven het dienstverband te eindigen en de loonbetaling te stoppen. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

 

Vul het contactformulier in voor een gratis en vrijblijvende afspraak. In de telefonische intake adviseren onze ervaren coaches u en krijgt u uitleg over onze werkwijze.

Man Vrouw

 

Re-integratie 2e spoor bij een andere werkgever

Wanneer door ziekte de werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is (1e spoortraject), moet de werknemer samen met de werkgever op zoek naar een andere werkgever. Dit heet 2e spoor re-integratie. Na 1 jaar ziekte MOET het 2e spoor re-integratietraject gestart worden. De werkgever selecteert een re-integratiebureau en draagt de kosten. De werknemer is verplicht mee te werken door -samen met het re-integratiebureau- actief te zoeken naar een passende functie bij een andere werkgever.

 

Re-integratieadviseur van Nextjob organiseert re-integratie 2e spoor

Nextjob Re-integratie neemt de 2e spoor re-integratie volledig uit handen van de werkgever. Wij hebben veel kennis van de regels en procedures rond ziekteverzuim en re-integratie. Het re-integratietraject is altijd specifiek gericht op de individuele werknemer en zeer resultaatgericht. Nextjob Re-integratie en Outplacement geeft trainingen en doet persoonlijk onderzoek waarmee de werknemer naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. Het 2e spoortraject eindigt bij het vinden van een nieuwe baan en duurt maximaal 1 jaar als geen nieuwe baan wordt gevonden. Meer over de 5 stappen van 2e spoor re-integratie.

 

Intensieve ondersteuning zieke werknemer in 2e spoor

Het 2e spoortraject kent verplichtingen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De werknemer moet proactief op zoek naar een alternatieve werkplek. Nextjob Re-integratie helpt bij het zoeken naar een andere werkgever. Wij maken een plan van aanpak, een zoekprofiel en persoonsprofiel. Soms zijn er beperkingen wat betreft inzetbaarheid. Daarmee houden we in het zoekprofiel rekening. Door middel van trainingen, assessment en coaching stomen wij de werknemer klaar voor een nieuwe baan. Onze jobhunters leveren wekelijks passende vacatures aan. U ontvangt maandelijks een rapportage. NextJob zorgt dat uw dossier compleet is in het geval er geen baan gevonden wordt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van een ontslagvergunning van UWV.

Wilt u weten wat NextJob Re-integratie en Outplacement kan betekenen voor uw verzuim en zieke werknemers? Bel 088 20 50 888 en spreek direct een coach.

 

Contact re-integratie 2e spoor

Wanneer u een zieke werknemer niet meer kunt re-integreren in uw eigen organisatie en u geïnteresseerd bent in het 2e spoortraject dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen