NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

2e Spoor re-integratie 2021

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft hoe de werkgever moet handelen bij een langdurig zieke werknemer. De werkgever moet tijdens de uitval een re-integratietraject opstarten en een dossier opbouwen waarin secuur beschreven wordt wat er wordt gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer. Het UWV Werkbedrijf wil een aantal vaste documenten in het dossier terug zien. Wanneer er in het dossier wordt aangetoond dat de werkgever genoeg heeft gedaan om de zieke werknemer te re-integreren en er zijn geen mogelijkheden bij de huidige werkgever, dan zal het UWV Werkbedrijf na 2 jaar toestemming geven het dienstverband te eindigen, de loonbetaling te stoppen. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

 

Vul het contactformulier in voor een gratis en vrijblijvende afspraak. Wij nemen contact met u op om een datum en tijd af te spreken. In het kennismakingsgesprek leggen wij onze werkwijze uit en maakt u kennis met onze ervaren en gedreven coaches.

Man Vrouw

 

Re-integratie 2e spoor bij een andere werkgever

Wanneer door ziekte de werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is (1e spoortraject) zal de werknemer samen met de werkgever op zoek moeten naar een andere werkgever. Vooral in kleinere organisaties is het vaak moeilijk om ander passend werk te vinden voor de zieke werknemer. De werkgever moet verplicht op zoek naar een passende werkplek buiten de organisatie. Dit heet 2e spoor re-integratie. Wanneer de keuze wordt gemaakt om een 2e spoor re-integratietraject op te zetten, moet dat zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het UWV Werkbedrijf. UWV zal ook van de werkgever eisen dat er serieus is gekeken naar re-integratie binnen de eigen organisatie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken door actief te zoeken naar een vergelijkbare functie bij een andere werkgever wanneer re-integratie in de eigen organisatie niet mogelijk is.

 

Re-integratieadviseur van Nextjob organiseert re-integratie 2e spoor

Nextjob Re-integratie en Outplacement helpt bij re-integratie van de zieke werknemer naar een nieuwe baan in een andere organisatie. Wij nemen de 2e spoor re-integratie van de werkgever over en helpen de werknemer met het zoeken naar een nieuwe baan. Wij hebben veel kennis van de regels en procedures rond ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast besteedt Nextjob Re-integratie en Outplacement veel aandacht aan de individuele begeleiding van de zieke werknemer. Wij begeleiden de zieke werknemer op professionele en deskundige wijze. Het re-integratietraject is altijd specifiek gericht op de individuele werknemer en zeer resultaatgericht. Nextjob Re-integratie en Outplacement geeft trainingen en doet persoonlijk onderzoek waarmee de werknemer naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. De duur van het 2e spoortraject hangt af van de specifieke situatie.

Klik hier voor een compleet overzicht van de stappen in een 2e spoor re-integratietraject.

 

Zieke werknemer en weinig kansen in eigen organisatie

Wanneer een werknemer ziek wordt en de werkzaamheden niet meer (volledig) kan uitvoeren is de werkgever verplicht om samen met de werknemer op zoek te gaan naar een oplossing. Wanneer er binnen de eigen organisatie geen plek is omdat de werknemer door de beperking zijn of haar baan niet kan uitvoeren, moeten werkgever en werknemer samen op zoek naar werk buiten de organisatie. Het 2e spoortraject kent verplichtingen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De werknemer moet proactief op zoek naar een alternatieve werkplek. Nextjob Re-integratie en Outplacement helpt bij het zoeken naar een andere werkgever wanneer de werkzaamheden op de eigen werkplek door ziekte niet meer uitvoerbaar zijn. Door middel van trainingen, onderzoek en coaching stomen wij de werknemer klaar voor een nieuwe baan. Ook zoeken de jobhunters van Nextjob Re-integratie en Outplacement actief naar vacatures.

Wilt u weten wat NextJob Re-integratie en Outplacement kan betekenen voor uw verzuim en zieke werknemers? Klik hier!

 

Contact re-integratie 2e spoor

Wanneer u een zieke werknemer niet meer kunt re-integreren in uw eigen organisatie en u geïnteresseerd bent in het 2e spoortraject dan kunt u contact met ons opnemen. Ook werknemers die op zoek zijn naar een andere werkplek kunnen terecht bij Nextjob Outplacement.

 

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Bereken transitievergoeding

Bereken wat u kunt besteden aan outplacement en opleiding

Bereken direct

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek Ontslagvergoeding 2021

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Auteur Marius Winter geeft heldere uitleg over ontslagregels 2021, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

 

Gratis aanvragen

Gratis controle van uw CV

Laat onze coaches uw CV beoordelen en ontvang een waardevol advies

Direct aanvragen