NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

De efficiënte diensten van de Re-integratiespecialist op rij

De Re-integratiespecialist biedt u een compleet pakket van diensten om het ziekteverzuim in uw organisatie effectief en efficiënt te begeleiden en terug te dringen:

Opstellen van verzuimreglement

Een handzame set van instructies waar alle partijen zich aan dienen te houden zodra er sprake is van ziekteverzuim. In dit reglement of protocol staat onder meer met wie een werknemer contact moet opnemen, hoe laat en op welke wijze. Ook de werkgever heeft bij verzuim taken en verplichtingen, die in het reglement zijn vastgelegd. Uiteraard is het reglement nauwkeurig afgestemd op de Wet verbetering poortwachter.

Casemanagement

Professionele verzuimconsulenten voeren de regie over het gehele verzuimtraject, gericht op spoedige terugkeer van de medewerker op de werkplek. Casemanagers kunnen al op dezelfde dag van de ziekmelding worden ingeschakeld. Het is de taak van de casemanager na te gaan welke interventie voor de verzuimende werknemer de beste resultaten oplevert. Gaat het om een medische kwestie, die door de bedrijfsarts kan worden aangepakt? Of wordt het verzuim veroorzaakt door een arbeidsconflict, dat wellicht effectiever door een mediator kan worden opgelost? De casemanager van de Re-integratiespecialist bemoeit zich niet met inhoudelijke (medische, juridische etc.) aspecten van het verzuim en de interventies. Hij/zij moet er voor zorgen dat de werknemer zo gauw als mogelijk weer aan het werk kan, waarbij de inzet van de juiste interventies essentieel is. Bovendien zorgt de casemanager voor de kwaliteitsbewaking van in het bijzonder het verzuimdossier. Verder licht hij of zij de werkgever in en zorgt ervoor dat bij twijfel tijdig een deskundigenoordeel bij UWV wordt aangevraagd. Op die manier wordt voldoende zekerheid verkregen over de juiste aanpak van de re-integratie en worden loonsancties zoveel mogelijk vermeden.

Selectie en bemiddeling voor interventies

Een uitgebreid netwerk van professionals op het vlak van de medische zorg, arbeidsdeskundigheid, mediation en financiële en juridische vraagstukken is door de Re-integratiespecialist zorgvuldig geselecteerd.

Digitaal verzuimdossier

Met geavanceerde software wordt het gehele verzuimtraject nauwgezet gedocumenteerd in overeenstemming met de wetgeving en uw behoefte aan managementrapportages.

Training leidinggevenden

Leer goed om te gaan met medewerkers die zich ziek melden en in het vervolgtraject, door verbetering van communicatie en houding. Miscommunicatie met een werknemer die om welke reden dan ook verzuimt, kan de arbeidsrelatie langdurige en ernstige schade toebrengen. De trainingen van de Re-integratiespecialist zijn enerzijds gericht op verbetering van de omgang met de verzuimende werknemer, maar omvat tevens alle ingrediënten om het casemanagement zelf te verzorgen.

Consultancy

Profiteer van onze expertise door de Re-integratiespecialist als sparring partner uit te dagen. De consultancy kan alle vragen rond de verzuimproblematiek omvatten. Concrete voorbeelden zijn

 • Screenen van complexe verzuimdossiers, vooral om te voorkomen dat u door UWV na twee jaar verzuim van een medewerker verrast wordt met een sanctie om ook nog het derde jaar loon door te betalen.
 • Checken van verzekeringspolissen met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 • Wij zijn ook gespecialiseerd in het voor werkgevers terugvorderen van
  premies/subsidies bij UWV en de Belastingdienst en -in het verlengde
  daarvan- het realiseren van besparingen op het gebied van
  arbeidsongeschiktheid. Anders gezegd: wij kijken of een werkgever ergens
  geld laat liggen op het gebied van Sociale Verzekeringen.

Meer weten over de effectieve diensten van de Re-integratiespecialist? Ga naar contact en vraag vrijblijvend een gesprek aan met een van onze accountmanagers. Direct een offerte aanvragen kan natuurlijk ook.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen