NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Definitie outplacement

‘Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van een of meer werknemers die om welke reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden.’

Outplacement kan het gevolg zijn van zowel individueel ontslag als collectief ontslag. Een outplacementtraject kan de (bijna) ontslagene goed op weg helpen naar een nieuwe baan, zodat tijden van werkloosheid en onzekerheid kort blijven of zelfs helemaal kunnen worden vermeden.
Bij individueel ontslag zijn de kosten van het outplacementtraject onderwerp van onderhandeling tussen de werkgever en de werknemer. Soms kan ook UWV WERKbedrijf hier een rol in vervullen.

Bij collectief ontslag, zeker als het bij grotere organisaties plaatsvindt, gaan ook Ondernemingsraden en vakbonden hun invloed uitoefenen om outplacement deel te laten uitmaken van het sociaal plan, dat het collectieve ontslag begeleidt. Dit neemt niet weg dat er situaties zijn dat de werkgever niet voor de kosten van outplacement kan of hoeft op te draaien. Bij een plotseling faillissement valt er waarschijnlijk weinig te halen voor outplacement. En als de (bijna) ontslagen werknemer een tijdelijk contract heeft of uit zichzelf opstapt, dan vervallen doorgaans alle aanspraken op kostenvergoedingen rond outplacement.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen