NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Collectief outplacement

Ingrijpende veranderingen of reorganisaties kunnen leiden tot collectief outplacement. In dit geval zorgt NextJob Outplacement voor een effectieve begeleiding tijdens het hele proces. Het volledige outplacementtraject wordt u uit handen genomen. Hiermee verzekert de organisatie zich van een zorgvuldige gang van zaken, terwijl medewerkers deskundig en persoonlijk begeleid worden naar een passende nieuwe baan.

 

Hoe werkt collectief outplacement?

Een collectief outplacementtraject begint met het opstellen van een plan van aanpak inclusief planning voor het gehele proces. NextJob Outplacement kan u al vroeg in dit proces ondersteunen in de contacten met de vakbonden en de OR en het opstellen van een Sociaal Plan. Wanneer duidelijk is hoe de reorganisatie er uit gaan zien en wanneer de medewerkers hierover geïnformeerd zijn, geeft NextJob Outplacement uitgebreide voorlichting aan de betreffende medewerkers. Dit kan door middel van een informatiebijeenkomst, maar NextJob Outplacement kan ook gedurende een bepaalde periode, op locatie van uw organisatie, een inloopspreekuur houden. Dit betekent dat een loopbaanadviseur van NextJob Outplacement op vaste tijden beschikbaar is voor de medewerkers die informatie willen over de mogelijkheden van een outplacementtraject.

 

Persoonlijk plan van aanpak

Vervolgens wordt elke medewerker die een outplacementtraject in gaat gekoppeld aan een persoonlijke jobcoach die de medewerker tijdens het gehele traject begeleidt. Samen met de jobcoach wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt actief gestart met het benaderen van passende werkgevers.

In dit actieplan wordt de doelstelling, het vinden van een andere baan, nader gedefinieerd en er wordt een planning gemaakt van de activiteiten die tot het gewenste eindresultaat moeten leiden. Welke middelen en mogelijkheden hebben we in huis?

  • Analyse huidige situatie en uitgangspunten
  • Analyse mogelijke belemmeringen en kansen
  • Opstellen helder en professioneel beroeps- en zoekprofiel
  • Training en coaching
  • Wekelijkse aanlevering passende vacatures
  • Persoonlijke sollicitatiebegeleiding
  • Gespreksvoorbereiding per sollicitatieprocedure
  • Onderzoek naar mogelijkheden en ontwikkelen sollicitatie- en communicatievaardigheden o.a. door middel van een gerichte test
  • Informatie over financiële gevolgen ontslag en WW.
  • Begeleiding na plaatsing

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen