NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Voorbereidingen op het sollicitatiegesprek

Misschien wordt u naar aanleiding van uw sollicitatiebrief en uw CV uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u allerlei vragen verwach­ten over uw CV, uw persoonlijkheid, uw wensen, enzovoort. Degene met wie u het gesprek heeft, zal in een zo kort mogelijke tijd een zo goed mogelijke indruk van u willen krijgen. Een groot aantal vragen zijn standaard, zodat u daar van te voren goed over kunt nadenken. Zorg dat u goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek gaat.

Welke vragen kunt u verwachten?

Hieronder geven we een aantal vragen die vaak worden gesteld. Bereid u in ieder geval op deze vragen voor, zodat u het antwoord paraat heeft.

Wat is de reden van uw vertrek of ontslag bij uw huidige/vorige werkgever?

Net als in de sollicitatiebrief is het in een sollicitatiegesprek ongepast over uw hui­dige of vorige werkgever kwaad te spreken. Blijf positief of neutraal.

Waar ziet u uzelf over 5 jaar?

Het slechtste antwoord dat u hier kunt geven is: “Dat weet ik niet, dat zie ik dan wel weer.” Met deze vraag wil de interviewer uw ambities achterhalen en toetsen of u over uw loopbaan hebt nagedacht. Zorg dus dat u een duidelijk verhaal hebt met een doel voor uzelf over vijf jaar. Benadruk bij uw antwoord wel de belangrijke rol die dit bedrijf hierin kan spelen. Geef aan dat u wilt groeien en als het even kan binnen deze organisatie. Laat vooral niet merken dat u dit bedrijf slechts als een opstapje ziet of dat u alleen maar wilt werken om een inkomen te hebben.

Waarom heeft u juist bij dit bedrijf naar deze functie gesolliciteerd?

Noem geen negatieve redenen waarom u solliciteert. Zeg dus niet dat u ruzie hebt met collega’s. Een werkgever wil graag dat u bij hem wilt werken omdat u juist die functie bij zijn bedrijf wilt hebben. Zorg ervoor dat u goed op een rijtje hebt waarom u op deze functie hebt gesol­liciteerd. Als u drie positieve redenen geeft, is dat meer dan voldoende. Bestudeer de functieomschrijving van de vacature nog eens en bezoek de website van het bedrijf. Zo kunt u een beeld vormen van de dagelijkse werkzaamheden in deze functie. Dit maakt het makkelijker om onder woorden te brengen wat u aantrek­kelijk vindt aan deze baan en het bedrijf.

Waarom bent u de geschikte kandidaat voor deze baan?

Wees niet te bescheiden, maar sla ook niet door! Verzin geen kwaliteiten waarover u niet beschikt. Een werkgever kan door middel van de STAR-methode toetsen of u de functie goed kunt vervullen en of u de waarheid spreekt.

STAR staat voor Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat

Het gaat er van uit dat gedrag uit het recente verleden de beste voorspeller is van toekomstig gedrag. Bij deze techniek wordt om een concreet voorbeeld gevraagd. Beschrijf dan een taak die u hebt moeten aanpakken en wat het resultaat daarvan is geweest.

Wat zijn uw sterke punten of kwaliteiten?

Ook hier geldt, wees niet te bescheiden maar sla niet door. Ook bij deze vraag kan de werkgever een techniek toepassen om u een antwoord te ontlokken, de zogeheten FUIK-techniek. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u een solist bent of juist een team-player. Eigenlijk bent u meer een solist, maar voor de functie kan het misschien noodzakelijk zijn dat u in teamverband moet werken. Houd dan de mogelijkheden open. Zeg dat u goed zelfstandig kunt werken, maar dat u ook in teamverband zaken kunt oplossen. Zo voorkomt u dat u een antwoord geeft dat niet klopt.

Wat zijn uw zwakke punten?

Zwakke punten hoeven niet per definitie slecht te zijn. Uw zwakke punten kennen, is namelijk ook een kwaliteit. Als u maar kunt aangeven dat u zich bewust bent dat u ze heeft. En dat het een uitdaging is om ze te verbeteren. Denk er echter aan dat u uw echte zwakheden – “ik kom altijd te laat op een afspraak/werk” - maar beter helemaal niet moet benoemen. Deze vraag kan ook verpakt worden, door te vragen wat uw omgeving een zwakke eigenschap van u vindt.

Heeft u moeite om voor een baas te werken?

In bijna alle gevallen werk je voor een baas. Het is dus niet echt verstandig om op bovenstaande vraag bevestigend te antwoorden. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat u geen moeite heeft met het aannemen van orders, maar dat u ook goed in staat bent om zelfstandig te werken.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen