NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Wanneer IOAW

De Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (hierna: IOAW) voorziet ouderen van een tijdelijke inkomensgarantie op minimumniveau. De IOAW is bedoeld voor werklozen vanaf 50 jaar met een (langdurig) arbeidsverleden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die geen recht hebben op een toeslag via de Toeslagenwet. De werkloze moet minimaal drie maanden lang een WW-uitkering hebben ontvangen. De IOAW gaat in wanneer de WW-uitkering is afgelopen.

 

Wie heeft recht op een IOAW

Het volgde moet u in acht nemen:

  • Voor 50-plussers geldt dat ze verplicht zijn om te solliciteren en daarnaast algemeen geaccepteerd werk moeten aanvaarden.
  • Er wordt bij de toekenning en de hoogteberekening rekening gehouden met het totale gezinsinkomen. Als de partner een inkomen heeft, wordt de IOAW-uitkering deels of geheel gekort. Het vermogen blijft wel buiten beschouwing.
  • De hoogte van de uitkering is ter hoogte van het sociaal minimum en afgestemd op de individuele situatie. Het kan zijn dat de uitkering 100% bedraagt van het minimumloon, maar het laatste kan ook naar beneden afwijken.
  • Voor 60-plussers geldt ook de sollicitatieplicht. Het inkomen van de partner blijft echter buiten beschouwing.
  • Mocht er om persoonlijke redenen niet voldaan kunnen worden aan de sollicitatieplicht, dan kan er een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden.
  • Bovenstaande groepen werknemers hebben alleen recht op een IOAW-uitkering tussen 50 en 60 jaar indien het inkomen per maand van de werkloze werknemer en partner minder bedraagt dat het sociaal minimum. Het relevante sociaal minimum is o.a. afhankelijk van de aanwezigheid van partner en kinderen. De hoogte van de uitkeringen zijn voor gehuwden en samenwonenden € 1.537,20 en voor alleenstaanden €1.237,10 per maand.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen