NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Hoe lang IOAW

De IOAW-uitkering gaat in nadat de WW-uitkering is gestopt en loopt in principe door tot 65-jarige leeftijd. Vanaf 65-jarige leeftijd ontvangt de werknemer AOW (en pensioen). Het recht op de IOAW-uitkering eindigt in de maand waarin de werkloze werknemer 65 jaar wordt. Beëindiging van de uitkering kan echter eerder geschieden als:

  • De werkloze persoon, zijn partner of samen, met arbeid een inkomen verdienen boven het sociaal minimum (tussen 50 en 60 jaar)
  • De ex-werknemer overlijdt
  • Aan de werkloze persoon een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend
  • Een uitsluitingsgrond van toepassing wordt, bijvoorbeeld emigratie
  • Hij/zij passend werk weigert (wat passend werk is hangt af van de situatie, maar naarmate iemand langer werkloos iszijn de eisen minder streng)
  • De persoon weigert deel te nemen aan een cursus of test waarmee de mogelijke kansen op werk worden vergroot.

Ontvangt de werkloze werknemer een IOAW-uitkering en houdt de werkloze werknemer zich niet aan de opgelegde verplichtingen,dan kan de Sociale Dienst een zogeheten maatregel opleggen. De IOAW-uitkering wordt één of meer maanden met een bepaald percentage verlaagd. Een IOAW vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf, maar de Sociale Dienst beslist over uw uitkering.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen