NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Hervorming ontslagrecht uitgesteld tot 2016

De hervorming van het ontslagrecht wordt uitgesteld tot 2016. Daartoe hebben de sociale partners met het kabinet een akkoord gesloten. De komende maanden buigen de Eerste en Tweede Kamer zich nog over de voorstellen. Aanvankelijk zou het ontslagrecht al in 2014 worden hervormd.

De ontslagvergoeding volgens de nu nog geldende kantonrechtersformule maakt in 2016 plaats voor een veel lagere transitievergoeding. Die bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 jaar en een half maandsalaris per dienstjaar daarna. Voor 50-plussers komt een gunstiger overgangsregeling. Werkgevers mogen meer betalen dan de uitkomst van deze formule, maar de transitievergoeding is gemaximeerd op 75.000 euro of, als iemand meer dan dat bedrag per jaar verdient, het jaarsalaris.

Transitievergoeding inzetten voor van werk naar werk trajecten
Bij het nieuwe ontslagrecht verloopt ontslag om bedrijfseconomische redenen altijd via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld vanwege een conflict, via de kantonrechter. Werkgevers kunnen dan niet meer, zoals nu, kiezen welke ontslagroute zij nemen. Wel kunnen zowel de werkgever als de werknemer alsnog verhaal halen bij de kantonrechter als zij het niet met de beslissing van het UWV eens zijn. Afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid kan de kantonrechter dan alsnog een ‘klassieke’ ontslagvergoeding opleggen. Die is niet gemaximeerd.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen