NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Outplacement bureau NextJob verlengt Cedeo erkenning

Cedeo keurt outplacement bureau's

Om zicht te bieden op outplacement bureaus die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties cursussen, trainingen, opleidingen, outplacementopdrachten, loopbaanbegeleiding of coaching verzorgen, voert Cedeo te Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. Om in aanmerking te komen voor een Cedeo-erkenning stelt Cedeo eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Outplacement bureau NextJob uit Baarn voldoet ruimschoots aan deze criteria (in het vorige onderzoek van 2 jaar geleden voldeed NextJob ook al aan de eisen van Cedeo).

Klanttevredenheidsonderzoek geeft 88 % tevreden tot zeer tevreden klanten

Cedeo voert een klanttevredenheidsonderzoek uit, waarbij tenminste 80 % van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van 'tevreden' tot 'zeer tevreden'. Bij NextJob Outplacement is de score tevreden tot zeer tevreden 88 %. Enkele conclusies en citaten uit het klanttevredenheidsonderzoek. De opdrachtgevers geven aan dat zij vooral gekozen hebben om met Outplacementbureau NextJob te samenwerken vanwege de manier van aanpak. De no nonsense aanpak bevalt uitstekend, alles is helder en duidelijk. Ze verplaatsen zich goed in de kandidaat en gaan recht op het doel af en binnen een redelijke termijn bereiken ze meestal het gewenste resultaat.

Plan van aanpak is start van outplacement traject

NextJob Outplacement & Reintegratie werkt vanuit empowerment, de focus ligt op de mogelijkheden en niet op belemmering, waarbij de kandidaat  centraal staat. De schriftelijke  bevestiging van een traject en de prijsberekening is volgens de referenten naar tevredenheid. ''Het plan van aanpak is duidelijk met mij besproken tijdens de intakegesprekken, ik wist wat mij te wachten zou staan en hoe lang het ongeveer ging duren''.  De meeste referenten geven aan dat er voldoende tijd wordt genomen en dat de persoonlijke begeleiding goed is. ''Er is veel persoonlijke aandacht. Ze kunnen zich verplaatsen in het niveau van de kandidaat en deze hierdoor goed begeleiden''. Na de beginfase gaan kandidaten, samen met de outplacement coach, concreet aan de slag met het opgestelde zoekprofiel. Ze krijgen handreikingen of trainingen bij het opstellen van een sollicitatiebrief en/of CV en worden begeleid in het uitbreiden van het eigen netwerk. Tevens krijgen zij door de job hunter van NexJob vacatures aangereikt. NextJob Outplacement kan meestal, binnen de afgesproken periode, een traject positief afronden. ''Niet altijd wordt de droombaan voor de kandidaat gevonden, maar meestal sluiten ze het traject wel af met een baan''.

Prijs-kwaliteitverhouding outplacement  is goed

De meeste referenten zijn goed te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding. Ze zijn tevreden over de samenwerking met NextJob.''  Ze zijn duidelijk en weten wat er speelt op de arbeidsmarkt, kunnen hierop anticiperen en verdiepen zich in de kandidaat en zijn wensen.'' De persoonlijke begeleiding is erg goed en ze gaan doelgericht te werk. Ik ben blij dat ik bij NextJob dit outplacementtraject heb doorlopen, ze hebben mij goed geholpen en ik heb voldoende vacatures gekregen en de aanpak is duidelijk en ze houden zich aan de afspraken''.

Van werk naar werk is doel van outplacement

Kenmerkend voor de aanpak van NextJob is de no nonsense-benadering: uitgangspunt is 'van werk naar werk' helder verwoord in de publicatie met dezelfde titel van de directeur van NextJob, de heer Marius Winter (bestel boek van werk naar werk 2013). In de loop van haar bestaan heeft NextJob een goede naamsbekendheid opgebouwd.

Conclusie: NextJob mag vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 het predikaat 'Cedeo-erkend' voeren

Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek is het NextJob Outplacement & Reintegratie toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat 'Cedeo-erkend' te voeren  voor outplacement, Loopbaanbegeleiding en Loopbaancoaching.

Vraag het volledige Cedeo rapport NextJob Outplacement aan

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen