NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Weigeren outplacement traject is riskant

Baarn, 31 augustus – Een kantonrechter in Harderwijk heeft voor werknemers die boventallig dreigen te raken het belang van outplacement extra aangestipt. Een werkneemster die boventallig werd verklaard eiste een ontslagvergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag, mede op basis van haar arbeidsmarktpositie. Dit werd afgewezen door de kantonrechter. De kantonrechter vond dat de werkneemster de aangeboden outplacement niet direct had mogen afslaan. Volgens de kantonrechter heeft ze daarmee haar eigen glazen ingegooid.

Na een dienstverband van ruim 32 jaar werd de werkneemster boventallig verklaard samen met haar collega, die samen een afdeling vormden. Terwijl een ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische redenen in aanvraag was bij het UWV heeft de werkgever outplacement aangeboden aan de werkneemster. Deze sloeg dit aanbod direct af. Ook nadat de ontslagvergunning door het UWV was verleend, is zij niet teruggekomen op het outplacementaanbod en is zij direct voor een kennelijk onredelijk ontslag procedure gegaan.

De kantonrechter oordeelde dat het niet mogelijk was om interne plaatsing van de werkneemster te bewerkstelligen en dat het aanbod van outplacement een passend alternatief was. In geval van boventalligheid wordt van zowel werknemer als werkgever verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om nieuw werk te vinden. De werkgever heeft daaraan voldaan, maar de werkneemster heeft nagelaten om zelf werk te zoeken. Op het moment dat zij outplacement afwees beging zij een fout. De kantonrechter oordeelde dat het aanbod direct van tafel vegen zonder een uitgestelde termijn te vragen of een tegenaanbod te doen een nalatigheid was. Op het moment dat de werkgever geen outplacement had geboden, dan had deze procedure meer kans van slagen gehad. De claim dat de arbeidsmarktpositie slecht zou zijn strookt niet met de actie van de werkneemster om outplacement af te wijzen.

Outplacementbureau NextJob zet zich in voor boventallige werknemers om een nieuwe baan te vinden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de arbeidsmarktpositie en wordt gekeken naar manieren om mensen, zelfs in zeer complexe situaties, toch een baan te bezorgen. Neem contact op met Outplacementbureau NextJob om te zien wat ze voor u kunnen betekenen.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen