NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Van-werk-naar-werk advies positief ontvangen

Eind mei heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een advies opgesteld over het wisselen van banen en dit is gepresenteerd aan Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het adviesrapport is het verhogen van baan-baanmobiliteit: werknemers moeten makkelijker vrijwillig kunnen switchen van carrière door bijvoorbeeld naar een ander functietype of andere branche over te stappen. Vooral wanneer in de eigen sector geen werk meer is, en een tekort ontstaat in een andere sector moet overstappen bemoedigd worden. Dit is vooral belangrijk gezien de kennis dat vergrijzing binnen bepaalde sectoren sterk invloed heeft op het arbeidsaanbod.

Het rapport moet de werkgelegenheid bevorderen en zorgen dat vraag en aanbod op de banenmarkt beter op elkaar afgestemd worden. De belangrijkste omschakeling die hiervoor bewerkstelligt moet worden is een cultuurverandering: er moet een mobiliteitscultuur ontstaan zoals ze in de VS hebben, waarin het gebruikelijk is te verhuizen naar andere staten voor werk, en waar men makkelijker wisselt van sector. Verder moet meer scholing worden geboden om aan de slag te kunnen in een andere branche. Outplacement- en Re-integratiebureau NextJob biedt diverse programma’s en trainingen die werknemers helpen om over te stappen naar een andere werkgever. Ook voor mensen waarbij werkloosheid dreigt moeten meer middelen vrijgemaakt worden voor re-integratie. Ook hierin is Outplacement- en Re-integratiebureau NextJob goed vertegenwoordigd. Als laatste geeft de SER aan dat ondersteunende faciliteiten versterkt moeten worden. Dit zijn vooral zaken die informatie- en netwerkstructuur moeten versterken om transparantere informatievoorziening te krijgen en betere samenwerking van instanties.

Een aantal kernvoordelen die uit doorvoering van het plan komen:

  • Kennis en ontwikkeling bevorderen zodat mensen langer, productiever, en gezonder werken;
  • Doorstroming naar een beter passende functie;
  • Verhoging van de dynamiek en kennisuitwisseling in organisaties;
  • Meer (sociale) innovatie;
  • Voorkomen van knelpunten in de arbeidsmarkt.

Minister Kamp heeft in zijn eerste reactie aangegeven het een erg nuttig rapport te vinden en ziet in dat de arbeidsmarkt mobieler moet worden om tekorten en overschotten in sectoren weg te effenen.

Bent u benieuwd welke trainings- en opleidingsprogramma’s Outplacement- en Re-integratiebureau NextJob u (of uw werknemers kan bieden)? Neem dan contact met ons op.

Bron: Rijksoverheid

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen