NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Re-integratie na twee jaar ziekte actiever aangepakt

Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven gaan meer samenwerken om de uitvoering van de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) te verbeteren. Na de eerste twee jaar van ziekte/arbeidsongeschiktheid waarbij werknemers in loondienst blijven komen mensen in de WGA terecht. Voor de uitvoering van de WGA wordt nu gezamenlijk een protocol opgesteld om voor werknemer en werkgever de mogelijkheden tot re-integratie na twee jaar loondoorbetaling beter inzichtelijk te krijgen. De inzet van alle betrokken partijen wordt beter op elkaar afgestemd om ziekteverzuim ook in deze fase omlaag te krijgen. Een dergelijke aanpak is voor re-integratie in de eerste twee jaar van ziekte al opgesteld en heeft geleid tot daling in het ziekteverzuim. Een van de instrumenten die reintegratiebureau’s inzetten zijn 2e spoor re-integratietrajecten. Hierbij wordt in de eerste 2 jaar van ziekte de werknemer begeleid bij het zoeken naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.

De nieuwe aanpak is geïnitieerd omdat gebleken is dat het samenwerkingspakket (een combinatie van wetten en afspraken) in de eerste twee jaar sterk heeft bijgedragen aan daling van het ziekteverzuim: in tien jaar tijd is dit gedaald van 6,5 procent naar 4 procent. Dit is toe te wijzen aan de opstelling van sociale instellingen, verzekeraars, arbo-diensten en re-integratiebedrijven. Een dergelijk samenwerkingspakket is voor de WGA, die hierop volgt, een waardevolle toevoeging, zo zijn de partijen het eens.

Exacte invulling van het protocol is vooralsnog onbekend, maar wel is zeker dat de informatievoorziening duidelijker gestructureerd gaat worden om efficiëntie te verhogen. Deze informatievoorziening is tussen dienstverleners, maar ook richting uitkeringsgerechtigden en de werkgevers.

Re-integratie en Outplacementbureau NextJob voert 2e spoor re-integratietrajecten uit. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen neem contact op.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen