NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Wat een CEDEO-keurmerk voor u als werknemer betekent

NextJob Outplacement is eind 2010 gewaardeerd met een CEDEO-keurmerk. Dit betekent dat opdrachtgevers zeer tevreden zijn met de dienstverlening en resultaten die geboekt worden door NextJob op het gebied van outplacement, outplacementtrajecten en loopbaanbegeleiding. Deze opdrachtgevers zijn organisaties, maar ook voor werknemers (kandidaten) heeft dit keurmerk relevantie. Een werknemer kan een outplacementbureau inschakelen om een nieuwe baan te vinden. Bij individueel of collectief ontslag zal de werkgever meestal de kosten van het outplacementbureau voor zijn rekening nemen. Voor de werknemer is belangrijk om een kwalitatief goed bureau te kiezen. Daarvoor is het CEDEO-keurmerk ontwikkeld. Zo weet de werknemer dat de kwaliteit gewaarborgd is. Een externe instantie bewaakt dit. Zo komen er in de test ook vraagstukken betreffende organisatie-indeling, communicatie, uitvoering van het plan, en kwaliteit van de adviseurs aan de orde. Op meer dan 97% van de vragen is het oordeel tevreden of zeer tevreden toegekend, een zeer mooie tevredenheidsscore. Met regelmaat zal CEDEO opnieuw NextJob Outplacement keuren om de predikaatwaardigheid te kunnen blijven garanderen.

Uitkomsten van het CEDEO-rapport

De keuring van CEDEO geeft aan dat belangrijk binnen NextJob Outplacement de kwaliteit en continuïteit van de diensten is. Een reden voor velen om outplacementtrajecten door NextJob te laten uitvoeren is onder andere de snelheid waarmee NextJob kan starten met de werkzaamheden. Met bepaling van de werkzaamheden wordt sterk ingespeeld op de wensen van de kandidaat en de sterktes en zwaktes van de kandidaat. NextJob is geroemd om ‘out of the box’ denken en een onorthodoxe aanpak, om zo de kandidaat het beste aan een baan te kunnen helpen. Op deze wijze wordt een maatwerktraject opgesteld. Het plan van aanpak wordt duidelijk en doeltreffend gecommuniceerd, zoals weergegeven in het rapport van CEDEO. Daarin staat ook dat de daaropvolgende uitvoering van het plan conform de gemaakte planning is.

Klanten zijn zeer te spreken over de adviseurs en jobcoaches in dienst van NextJob. In het onderzoek werd aangegeven dat ze een goede klik met kandidaten hebben, een praktische en pragmatische aanpak hebben, en duidelijk kennis van zaken hebben. Er is ook voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen en de adviseurs tonen veel belangstelling in de werknemers. De dienstverlening houdt ook niet direct op nadat iemand is aangenomen. In de nazorg kijken we bij NextJob hoe het bevalt bij de werkgever en blijven we beschikbaar voor het stellen van vragen.

Continue monitoring om dienstverlening scherp te houden

NextJob Outplacement houdt zelf ook nauwlettend in de gaten wat werknemers en werkgevers vinden van de dienstverlening, om continu scherp te blijven en de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de klanten. De adviseurs ontvangen trainingen en cursussen om het niveau van professionalisering hoog te houden. De dienstverlening van NextJob Outplacement bestaat onder andere uit de volgende instrumenten om u aan een passende baan te helpen:

  • Uitvoeren van assessment-testen om de persoonlijke en de professionele situatie te inventariseren en sterke en zwakke punten te ontdekken.
  • Opstellen van zoekprofiel waarmee gericht vacatures gezocht worden.
  • Sollicitatietraining met als eindresultaat een goede CV en sollicitatiebrief en verbetering van sollicitatievaardigheden; oefenen en voorbereiden van sollicitatiegesprekken waarmee het zelfvertrouwen in gesprekken wordt vergroot.
  • Workshop netwerken, onder andere het leren toepassen van LinkedIn en social media om via het eigen netwerk vacatures te traceren.
  • Actieve jobhunt door eigen jobhunters : NextJob jobhunters zoeken naar openbare en verborgen vacatures en arrangeren sollicitatiegesprekken voor u.
  • Coaching gedurende het gehele outplacementtraject. Werknemers in een onzekere situatie hebben behoefte aan coaching en een klankbord. De NextJob adviseurs zorgen daarvoor.

Vraag hier het volledige Cedeo onderzoek klanttevredenheid outplacementtraject aan.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen