NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

IRO’s voor ontslag werklozen voorlopig mondjesmaat

Door de sterk oplopende kosten van re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten is er een onderzoek uitgevoerd over de kosten en opbrengsten. Dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft plaatsgevonden over de jaren 2007 tot en met 2009. Hierbij is gekeken naar zowel de initiatieven vanuit de gemeente als vanuit het UWV. De uitkomsten van dit onderzoek zijn juli 2010 gepubliceerd. De hoofdconclusie is dat het budget voor re-integratie zeer snel afneemt door hoge kosten, maar dat re-integratie ook resulteert in veel extra plaatsingen op de arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringsgerechtigden (bijv. mensen in de WW) gaat naar beneden door re-integratie inspanningen.

Voor Individuele Re-integratie Overeenkomsten (IRO’s) vanuit het UWV blijkt dat van de ontslag werkelozen in een dergelijk traject binnen een half jaar 35% weer aan het werk is. Na een jaar is dit 39%. Dit is tussen de 1% en 5% meer dan de mensen die geen IRO krijgen. In het rapport is aangegeven dat exacte cijfers hiervoor moeilijk te geven zijn omdat er geen vergelijkingsmateriaal is. Dit geeft aan dat mensen in een IRO een grotere kans op werk hebben dan de uitkeringsgerechtigden die dit niet wordt aangeboden. Hierdoor raken meer mensen uit de WerkloosheidsWet.

Ondanks het feit dat het onderzoek zeer positief is over re-integratietrajecten is het UWV toch aan het snijden in de kosten om binnen het budget te blijven. Hierdoor worden IRO’s in 2010 nog maar spaarzaam ingezet. Om in aanmerking te komen voor een IRO moet een ontslag werkeloze minimaal 1 jaar werkloos zijn én er moet een hoge baangarantie zijn. Dit wordt streng getoetst, waardoor het aantal IRO’s momenteel laag is. Doordat het UWV minder investeert in werk-naar-werk trajecten  wordt van werkgevers meer inspanning verwacht bij ontslag van werknemers. De afgelopen jaren is de activiteit van werkgevers  gestegen, zowel bij collectieve ontslagen als in individuele vaststellingsovereenkomsten.

Nextjob Outplacement verzorgt zowel IRO-trajecten voor ontslagen werklozen als werk-naar-werk trajecten voor boventallige werknemers.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen