NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Bijeenkomst “Start eigen onderneming na ontslag” geslaagd

Woensdag 21 juli 2010 organiseerde Nextjob In Business een lezing over het starten van een eigen bedrijf na ontslag. De bijeenkomst vond plaats in het Van der Valk hotel ‘De Witte Bergen’ in Hilversum. Aanwezig waren werknemers die na ontslag zelfstandig ondernemer willen worden. De meeste aanwezigen zijn boventallig bij hun huidige werkgever en orienteren zich op zelfstandig ondernemerschap na einde dienstverband.  Een van de sprekers was ondernemerscoach Erik Neve van Nextjob In Business. Marius Winter, directeur van Gouden Handdruk Specialist was de andere spreker. NextJob In Business begeleidt startend ondernemers, onder andere met het opstellen van ondernemingsplannen en met persoonlijke coaching en training. 

Starten eigen bedrijf en WW (Werkeloosheids Wet uitkering)

Erik Neve sprak uitgebreid over de startperiode van een half jaar die het UWV WERKbedrijf aan starters aanbiedt. In de startperiode van 6 maanden kan de ondernemer zich volledig richten op het eigen bedrijf met volledig recht op de WW uitkering. Voordat een ontslag werkeloze recht heeft op deze startperiode moet hij een ondernemerstest en een concept ondernemingsplan indienen bij de werk coach van het UWV. De WW uitkering in de startperiode is een voorschot als achteraf blijkt dat de onderneming goed gaat draaien. Erik Neve wist de complexiteit van de WW regelingen voor startend ondernemers goed uit te leggen. Ook de progressieve urenkorting WW en de freelance-regeling WW kwamen aan  bod.   

Ondernemingsplan is een must voor succesvol starten eigen bedrijf

Ook het ondernemingsplan kwam aan bod. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van het ondernemingplan werden toegelicht door Neve. De financiele haalbaarheidsanalyse is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan: begroting van exploitatiekosten, het DGA salaris, de calculatie van privé-uitgaven en de kritische omzet werden behandeld.  Het opstellen van een ondernemingsplan is een must voor de startend ondernemer. Het dwingt de starter na te denken over alle facetten van zijn bedrijf. Nextjob In Business biedt ondersteuning met het opstellen van een business plan. De startend ondernemer kan kiezen uit 3 coachingspakketten van NextJob In Business. Prijzen vanaf € 1.500,- exclusief BTW.

Startende ondernemers en hun business plannen

De aanwezigen kwamen zelf ook aan het woord. Van de meesten zou het dienstverband op korte termijn gaan eindigen. Men was aan het orienteren op zelfstandig ondernemerschap. De plannen waren zeer divers: van pedicure praktijk tot import van nieuwe motoren uit China. De meeste aanwezige starters  zijn voornemens ZZP-er te worden. Men wilt zich laten inhuren voor interim management of vakgerelateerde project opdrachten, bijvoorbeeld als ICT specialist.  Deze expertise hebben ze nu al in huis en willen ze in de toekomst voor eigen rekening en risico gaan aanbieden aan externe opdrachtgevers.

Wilt u de eerstvolgende bijeenkomst “start eigen bedrijf na ontslag” bijwonen ? De volgende lezing is woensdagmiddag 25 augustus te Baarn om 14.00. Meld u aan via contact

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen