NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Weer minder werklozen

De werkloosheid is de afgelopen maanden opnieuw gedaald, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het UWV WERKbedrijf. Volgens de beide instanties is het echter nog te vroeg om te concluderen dat er structureel een einde is gekomen aan de stijging van de hoge  werkloosheid.

In de periode maart t/m mei 2010 waren gemiddeld 437.000 personen werkloos, aldus het CBS. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking, terwijl dit percentage vorig jaar op 4,6% lag. Ook in de vorige periode was er sprake van een daling van de werkloosheid. Volgens het CBS kan nog niet gesproken worden van een echte omslag. Wanneer er op langere termijn wordt gekeken nam de werkloosheid het afgelopen half jaar met 3.000 per maand toe. Vorig jaar was het gemiddelde stijgingstempo het eerste half jaar nog 13.000.

Uit de cijfers van het UWV WERKbedrijf blijkt dat het aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen voor de derde opeenvolgende maand is afgenomen. Bij het UWV WERKbedrijf daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden met 10.000 naar 502.000. Vooral onder jongeren werd het beter: het aantal werkzoekenden nam in die groep met 5% het sterkst af. Net als in de vorige periode is het aantal werkzoekenden het meest gedaald onder lage technische beroepen en transportberoepen. Het aantal WW-uitkeringen is voor de derde maand op rij gedaald met ruim 3.000 naar 300.000. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde: dit aantal ging met 7.000 naar 26.000. 35.000 WW-uitkeringen werden beëindigd, waarvan de helft wegens hervatting van werk.

Nextjob Outplacement helpt ontslagen medewerkers bij het vinden van nieuw werk. Hiervoor worden diverse instrumenten ingezet zoals sollicitatietraining, omscholing, assessment testen en actieve job search. Geïnteresseerd? Bestel het boekje 'solliciteren na ontslag'.

 

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen