NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

‘van werk naar werk’ in de regio – ter voorkoming van ontslag

Werkgevers en regionale werknemersorganisaties die met ontslag bedreigde werknemers naar een andere baan of naar zelfstandig ondernemerschap begeleiden, krijgen een financiële bijdrage van € 2500 per werknemer. Hierdoor zouden ontslagen werknemers sneller van baan naar baan moeten doorstromen.

De ministerraad keurde eind mei 2010 het voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goed. Het kabinet stelt 2 miljoen euro voor het experiment beschikbaar. Het experiment wordt betaald van het geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor de crisismaatregelen voor stimulering van de arbeidsmarkt. Voorwaarde is dat bedrijven zelf ook minimaal de helft van de kosten voor hun rekening nemen. De precieze voorwaarden zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur die naar verwachting vlak na de zomer van kracht wordt.

Het kabinet ziet toekomst voor regionale experimenten van werkgevers- en werknemersorganisaties, waarbij mensen snel en effectief kunnen worden begeleid van werk-naar-werk. De regeling is vooral bedoeld voor mensen die na ontslag niet zelf ander werk vinden en het risico lopen langdurig werkloos te worden. Aan het project dienen minimaal 50 werknemers waarvoor ontslag dreigt deel te nemen.

Het experiment is bedoeld om na te gaan of (samenwerkende) werkgevers in een regio, naast de reguliere activiteiten van UWV Werkbedrijf, zelf een directe rol kunnen spelen bij het aan ander werk helpen van werknemers voor wie ontslag dreigt. Het ontwerpbesluit wordt voor advies naar de Raad van State gezonden.

Nextjob Outplacement begeleidt medewerkers waarvoor ontslag dreigt naar nieuw werk. NextJob Outplacement hanteert een regionale benadering. We hebben locaties in Baarn, Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen