NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Ontslagrecht ambtenaren ter discussie door politieke partijen

CDA en D66 willen het arbeidsrecht voor ambtenaren fors wijzigen. Volgens de politieke partijen moeten ambtenaren bij ontslag dezelfde rechten en plichten krijgen als ‘gewone’ werknemers. VVD, PVV en Groen Links steunen het plan.

De plannen staan in een wetsvoorstel dat is opgemaakt door D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Voor ambtenaren geldt nu nog het ambtenarenrecht, wat onder meer inhoudt dat ambtenaren hun ontslag vier keer mogen aanvechten. Ontslag procedures duren soms jaren. ‘Normale’ medewerkers hebben veel minder mogelijkheden om hun ontslag aan te vechten. Ook heeft de ambtenaar in veel gevallen recht op een aanvullende uitkering bovenop de WW-uitkering. Ook dit zou moeten verdwijnen, volgens D66 en CDA.

CDA en D66 vinden twee verschillende rechtssystemen rond ontslag oneerlijk, omslachtig en niet van deze tijd. Het starre ontslagrecht voor ambtenaren heeft tot gevolg dat de overheid moeilijk kan snijden in personeel. Ook zou het wetsvoorstel de overheid veel administratieve rompslomp schelen. Het wetsvoorstel zou moeten gaan gelden voor gemeenteambtenaren, rijksambtenaren en politieagenten. De speciale rechten voor militairen, rechters en politieke ambtsdragers zouden behouden moeten worden. Volgens het CDA en D66 zouden de maatregelen honderden miljoenen euro’s besparen. Ook zouden ambtenaren na ontslag makkelijker overstappen van de overheid naar de private sector, hetgeen de arbeidsmobiliteit ten goede komt. CDA en D66 verwachten veel steun  van de andere partijen. De plannen worden op dit moment nagerekend door het Centraal Planbureau.

Nextjob Outplacement houdt de ontwikkelingen op het gebied van ontslagrecht in de gaten en beoordeelt de consequenties voor de vertrekkende werknemers. Nextjob Outplacement  helpt ontslagen werknemers bij het vinden van een nieuwe baan. Onze doelstelling is om werklozen aan nieuw, passend werk te helpen en volledig te ondersteunen in het vinden van nieuw werk.

 

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen