NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Kortere WW en lagere ontslagvergoeding moeten bezuinigingen opleveren

Onlangs presenteerde een adviesgroep van topambtenaren de bezuinigingsplannen om het gat in de overheidsbegroting te dichten. Onderwijs, hypotheekrenteaftrek, zorg, AOW: op verschillende niveaus zijn bezuinigingen voorgesteld die het volgende kabinet moeten helpen om de economische crisis te bezweren. Ook op de Werkloosheidswet (WW) en het ontslag stelsel kan bezuinigd worden, volgens de adviesgroep. Men pleit voor een flinke herziening van het ontslag recht. De voorstellen zijn:

Maximale WW duur 12 maanden

In de eerste variant wordt voorgesteld om de maximale WW-duur te verkorten naar 12 maanden (nu 38 maanden). Voor oudere werknemers zou een extra uitkering moeten komen van een half jaar op  sociaal minimum niveau. De ontslagvergoeding mag maximaal één jaarsalaris met een maximum van €75.000,- bedragen. De IOAW (aanvullende regeling voor oudere werklozen vanaf 50 jaar) moet worden afgeschaft.

Werkgevers worden financieel verantwoordelijk voor de WW

Bij de tweede variant wordt de werkgever financieel verantwoordelijk voor de eerste periode van de WW. De werkgever hoeft geen toestemming meer te vragen aan het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter om een medewerker te ontslaan. Voor iedereen zou een opzegtermijn van twee maanden gelden. Verder komt er een vaste ontslagvergoeding van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Als de werknemer het niet eens is met het ontslag, kan deze in bij uitzondering  protest aantekenen bij de kantonrechter.  

Werknemers spaart zelf voor Spaar-WW

Bij het derde voorstel wordt de werkgever, net zoals in de tweede variant, financieel verantwoordelijk voor de eerste periode van de WW. De ontslagvergoeding wordt helemaal geschrapt. Na ontslag zou een spaar-WW van maximaal een half jaar volgen, waarvoor werknemers verplicht moeten sparen. Op jaarbasis zou de werkgever een kwart maandsalaris in deze ‘WW-spaarpot’ storten. Van alle varianten bespaart deze het meest, volgens de adviesgroep.

Verlengde  opzegtermijn van 9 maanden bij ontslag

In deze vierde variant worden de ontslag criteria versoepeld en de uitkomsten van de verschillende procedures gelijkgetrokken. Daardoor blijft het aantal ontslag procedures via de kantonrechter beperkt. Het UWV WERKbedrijf en de kantonrechter blijven bestaan. De ontslag kosten voor de werkgever worden beperkt tot maximaal 9 maandsalarissen vanwege een opzegtermijn van 9 maanden bij ontslag. Dit verlaagt de publieke WW lasten voor de eerste 9 maanden.

Politieke partijen nemen de ontslagrecht voorstellen deels over

In de programma’s van de politieke partijen voor de tweede kamer verkiezingen 9 juni 2010 komen bovenstaande plannen deels terug.

De plannen van het CDA omtrent het ontslag stelsel lijken sterk op aanbevelingen twee en drie van de adviesgroep. De partij wil dat de werkgever bij ontslag de medewerkers financieel ondersteunt in de WW. Ook is het CDA voorstander van sobere ontslagvergoedingen. De PVDA vindt dat de werkgever de ontslagen werknemer (financieel) moet ondersteunen na ontslag. Verder wil de partij niet te veel veranderen aan het huidige ontslagrecht. Groen Links wil de WW inkorten en de uitkeringen verhogen tot 90% van het laatst verdiende loon in het eerste halfjaar en 80% in het tweede half jaar. Wie na dat jaar nog werkloos is moet verplicht aan de slag. D66 wil ook naar een kortere, maar hogere WW-uitkering. Daarnaast wil de partij werken stimuleren door de belastingtarieven van de lagere inkomens te verlagen. De VVD wilt de duur van de WW verkorten, maar de hoogte van de uitkering de eerste maanden hoger maken.

Nextjob Outplacement kunt u helpen bij het re-integreren in de arbeidsmarkt. Mensen die uit ontslag komen hebben het eerste jaar het meeste kans op re-integratie op de arbeidsmarkt. Nextjob Outplacement helpt u hierbij. Wij kunnen u helpen wanneer u binnenkort met ontslag te maken krijgt of wanneer u al in de WW loopt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen