NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Outplacement / employability

Outplacement is de begeleiding naar nieuw werk van werknemers in een ontslagsituatie. In het huidige tijdsgewricht is het helaas weer zeer actueel. In EU-verband is onlangs een omvangrijk onderzoek verricht naar outplacement, onder de titel ‘Social Convoy and Sustainable Employability’, afgekort SOCOSE (zie www.ipg.uni-bremen.de/socose voor alle rapporten en deelrapporten). Het is een internationaal onderzoek, waaraan ook vanuit Nederland is deelgenomen.

Het Nederlandse deelrapport geeft een goed beeld van de huidige stand van outplacement in ons land. Voor HR-mensen zit er een aantal interessante tips in. Wie internationaal is geïnteresseerd in outplacement moet dit rapport helemaal goed lezen, want de verschillen binnen Europa zijn erg groot. In Italië is outplacement bijvoorbeeld vrijwel onbekend en wordt het als bedreigend ervaren. Zowel werkgevers als werknemers handelen daar het ontslag liefst handje-contantje af. Nederland loopt juist voorop in outplacement. Nederlanders denken nou eenmaal tamelijk liberaal over economische zaken, zelfs over het eigen ontslag. ‘Het is gewoon een kwestie van marktwerking’, denkt de Nederlander opgewekt, en hij bereidt zich vol goede moed voor op de volgende loopbaanstap. Franse arbeiders hebben hun bedrijf dan al lang en breed platgelegd.

 

Enkele tips

Tip 1

Outplacement is maatwerk, maar toch zijn er ruwweg twee basismodellen. De pragmatische benadering concentreert zich op praktische hulp bij het vinden van een nieuwe baan, zoals sollicitatietraining, actieve job search etc. De psychologische benadering probeert vooral het zelfvertrouwen van de medewerker te bevorderen. Het blijkt dat een positief zelfbeeld minstens zo belangrijk is voor het vinden van een nieuwe baan als de meer praktische solliciteervaardigheid. Eerste tip bij outplacement dus: bekijk waar uw medewerkers behoefte aan hebben en verdiep u goed in de profielen van de verschillende aanbieders van outplacementdiensten.

Tip 2

Motivatie is cruciaal. Medewerkers zijn meer gemotiveerd om aan een outplacementtraject te beginnen en er ook iets van te máken, als het vrijwillig is. Verplichte outplacement is aantoonbaar minder succesvol. Het op tijd erbij betrekken van vakbonden en de OR kan helpen om de motivatie van medewerkers te verhogen. Tijdige en duidelijke informatie over de ontslagsituatie helpt ook. Als medewerkers niet precies weten wat er met hun baan gebeurd zullen ze eerder een passieve en afwachtende houding aannemen.

Tip 3

Outplacement is goed, maar employability is beter. Eigenlijk is outplacement een noodmaatregel. Medewerkers die employable zijn, vinden zélf hun weg op de arbeidsmarkt. Ze hebben geen intensieve outplacement nodig. Je moet outplacement dan ook zien als een onderdeel van een bredere strategie, die ook zaken omvat als training en opleiding, persoonlijke ontwikkelingsplannen, zelfbeoordeling en taakrotatie. Outplacement is ook goed voor de werkgever. Werknemers die niet angstig zijn, maar vol zelfvertrouwen, presteren immers het beste.

Door Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek Nyenrode @ P&O actueel.

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen