NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Aantal ontslagaanvragen in 2008 met 9,6% afgenomen

Werkgevers hebben in 2008 bij UWV Werkbedrijf en de kantonrechter voor 51.913 werknemers ontslag aangevraagd. Dat is 9,6% minder dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft (28.357) van de ontslagaanvragen liep via UWV Werkbedrijf. Bij de kantonrechter kwamen 23.556 ontbindingsverzoeken binnen.

 

Dit staat in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Van alle ontslagaanvragen bij UWV Werkbedrijf werd 81% verleend, 7% werd geweigerd en 12% ingetrokken. 89% van de ontslagaanvragen in het kader van arbeidsongeschiktheid zijn verleend en 63% van de ontslagaanvragen met niet-bedrijfseconomische redenen zijn verleend. De rapportage bevat geen nadere gegevens over de ontslagaanvragen bij de rechter. 

 

De daling komt mede doordat werknemers sinds 2006 geen bezwaar meer hoeven te maken tegen hun ontslag om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Ook worden veel vaker tijdelijke arbeidscontracten voor bepaalde tijd afgesloten. Overigens neemt door de economische crisis het aantal ontslagen toe. In de jaarrapportage is dat nog niet te merken, omdat in 2008 de verslechtering in de economie nog geen sterke invloed op de cijfers heeft. De verwachting is dat met de stijgende werkloosheid het aantal ontslagverzoeken bij de rechter en UWV in 2009 zal toenemen.

 

Het aantal ontslagen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is met 7% gedaald. Dit komt vooral door de Wet verbetering Poortwachter en de verlenging van de loondoorbetaling, waarmee werkgevers worden geprikkeld om zieke werknemers ander werk aan te bieden.

 

De cijfers in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 geven geen volledig beeld van het totale aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten. Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden op een andere manier beëindigd. Slechts een klein deel van het aantal beëindigde arbeidsrelaties gaat via UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract), met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een uitzendcontract.

 

Bron: Ministerie SZW

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen