NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Werkeloze 50-plusser goedkoper voor werkgever

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde aannemen van 50 jaar of ouder, korting krijgen op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. Het gaat om ouderen met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgevers krijgen de korting van 6500 euro drie jaar lang. De wet wordt 1 januari 2009 van kracht.

 

De werkgevers krijgen verder een premiekorting van 2750 ( vanaf 2013: 6500) euro per jaar per werknemer van 62 jaar of ouder die ze in dienst houden. Deze wet vervangt de bestaande premievrijstellingsregeling voor het aannemen van een werknemer van 50 of ouder en het in dienst houden van een werknemer van 54,5 jaar of ouder. De premievrijstelling bedraagt gemiddeld 1500 euro per jaar. Werkgevers die al premievrijstelling krijgen voor hun werknemer(s) van 54,5 jaar of ouder, behouden die.

 

Met de wet wil Donner meer oudere werknemers aan de slag helpen en houden, en aansluiten op een van de aanbevelingen van de Commissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker). Een betere regeling is nodig, omdat de bestaande premievrijstelling volgens commissie en de minister onvoldoende ten goede komt aan werkgevers van ouderen die deze steun echt nodig hebben om aan het werk te komen en blijven. Zo gaat het meeste geld nu naar het in dienst houden van oudere werknemers die ook zonder ondersteuning zouden blijven werken. Daarom is de ondersteuning in de nieuwe regeling tijdelijk (maximaal drie jaar). Daar staat tegenover dat de tegemoetkoming per jaar veel hoger is dan momenteel. Ook richt de nieuwe wet zich op in dienst nemen van oudere werknemers in een uitkering, dus juist de groep die moeilijk aan de slag komt.

 


Bron: Ministerie SZW

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen