NextJob - Outplacement
Cedeo 088 - 2050888
Menu

Meer mobiliteitscentra om mensen van werk naar werk te brengen

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet in op het zo snel mogelijk aan het werk help van mensen die door de crisis hun baan dreigen te verliezen of kwijt zijn. Daarom komen er versneld 30 mobiliteitscentra. Eind januari draaien tien centra en is op 20 plaatsen de basisinfrastructuur gereed, waar gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijs afspraken hebben gemaakt over samenwerking.

De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De versnelde inrichting van de 30 mobiliteitscentra past in het beleid om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij de oplopende werkloosheid betekent dit dat mensen actief met sollicitaties worden benaderd, dat voorrang wordt gegeven aan bemiddeling boven re-integratie.

Verder zal er versneld in kaart worden gebracht waar werk beschikbaar is of op termijn komt. De afspraak daarover met sociale partners tijdens het Najaarsoverleg wordt versneld uitgevoerd. Dit overzicht kan een goed antwoord vormen op de geleidelijk groeiende aantallen ontslagaanvragen.

Het antwoord op de crisis moet gevonden in arbeidsmobiliteit, het van werk-naar-werk-begeleiden, scholing en omscholing en nieuwe zekerheden en flexibiliteit. In de brief geeft de minister aan welke maatregelen daarvoor nodig zijn en hij nog voor eind februari na overleg met de sociale partners wil invoeren. In dat kader wordt de huidige wtv-regeling moeten worden omgevormd. Tot deze omvorming zullen de aanvragen op de huidige voet worden behandeld en toegewezen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang het gratis boek 'Van werk naar werk'.Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.

Gratis aanvragen

Vestigingen

Almere Amersfoort Amsterdam
Hilversum Soest Utrecht
Andere vestigingen
Klik op een provincie voor de contact-gegevens.
Zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Gelderland Utrecht Noord-Holland Flevoland Overijssel Friesland Groningen Drenthe

Maak een afspraak

Maak direct een gratis en vrijblijvende afspraak met één van onze gedreven coaches.

Maak afspraak

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze juristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Maak afspraak

STAP-budget van 1.000,- ook voor u?

STAP COACH

Kijk of u recht heeft op een opleidingsbudget ter waarde van 1.000,-

 

Gratis info

Bestel het gratis boek Start eigen bedrijf

Ontvang het gratis boek 'Start je eigen bedrijf'.Uw eigen bedrijf beginnen vanuit een ontslagsituatie? In deze gratis uitgave vindt u allerlei tips en adviezen voor het starten van uw eigen bedrijf.

Gratis aanvragen

Klantonderzoek

Ontvang het klantervarings-onderzoek van Cedeo

Direct aanvragen

Bestel het gratis boek "Tweede Spoor Traject 2024"

Bestel gratis boek transitievergoeding 2021

Dit boek geeft uitleg over UWV-eisen bij reïntegratie zieke werknemer, Tweede Spoor-traject en Wet Verbetering Poortwachter.

 

Gratis aanvragen