Aanvulling WW bij nieuwe baan na 1 jaar werkeloosheid

Mensen die een jaar in de WW zitten en aan de slag gaan voor een lager loon, gaan er in inkomen niet op achteruit. Het nieuwe loon wordt aangevuld met de WW-uitkering. De Eerste Kamer heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wijziging die dat mogelijk maakt. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat mensen te lang werkloos blijven en daardoor veel minder kans op de arbeidsmarkt hebben.


Het kabinet heeft vooruitlopend op deze wetswijziging eerder al de richtlijn passende arbeid aangepast. Daardoor is voor mensen die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, alle arbeid passend. Indien zij een werkaanbod weigeren omdat het onder hun niveau ligt of het lager beloond wordt dan hun vorige baan, wordt de WW- uitkering verlaagd.


De ervaring leert dat als mensen langer dan een jaar werkloos zijn moeilijker aan de slag komen. Het UWV gaat mensen die op eigen kracht geen werk kunnen vinden actief helpen bij het vinden van een baan. Het UWV kan in overleg met de betrokken werkgevers beschikbare banen aanbieden aan langdurig werklozen.


Als werklozen na een jaar werkloosheid weer gaan werken, loopt hun WW-uitkering door. Hun nieuwe loon wordt met de uitkering verrekend op zodanige wijze dat werken loont. De WW-uitkering vult het nieuwe loon maximaal ruim twee jaar aan. 

Bestel hier
het gratis van Werk naar WERK boekje!

Certificering Cedeo

 

Vraag direct informatie aan!
Bel 035-588 04 87

Of stuur ons
een e-mail