Hoelang heeft u recht op WW

De duur van een WW-uitkering hangt af van de jareneis. De jareneis houdt in dat de werknemer minstens vier van de vijf voorgaande kalenderjaren gewerkt heeft. Het jaar waarin de werknemer werkloos wordt, telt niet mee. Een jaar telt mee wanneer de werknemer in dat jaar minimaal over 52 dagen loon heeft ontvangen. Wanneer niet voldaan wordt aan de jareneis duurt de WW-uitkering drie maanden. Mocht de werknemer wel voldoen aan de jareneis, dan heeft hij/zij recht op een langere WW-uitkering. Elk jaar arbeidsverleden levert 1 maand WW op. De maximale duur is 38 maanden (bereikt bij 38 jaar arbeidsverleden: op 56-jarige leeftijd). De duur van het arbeidsverleden wordt als volgt berekend: Eerst wordt bepaald hoeveel jaar er loon is ontvangen gedurende de afgelopen vijf jaar. Vervolgens wordt gekeken naar het feitelijke arbeidsverleden vanaf 1998. Dit zal dus maximaal dertien jaar (van 1998 tot 2011) bedragen. Vóór 1998 wordt het systeem gehanteerd waarbij wordt berekend hoeveel jaren er verstreken zijn tussen het jaar waarin de werknemer 18 werd en 1998. Dit levert het fictieve arbeidsverleden op. Het fictieve en het feitelijke arbeidsverleden bij elkaar opgeteld geeft het totale arbeidsverleden weer. Aan de hand van het totale arbeidsverleden kunt u in de tabel de duur van de WW-uitkering aflezen.

Arbeidsverleden Duur WW-uitkering
3 jaar 3 maanden
4 jaar 4 maanden
5 jaar 5 maanden
10 jaar 10 maanden
15 jaar 15 maanden
20 jaar 20 maanden
30 jaar 30 maanden
38 jaar 38 maanden (= maximum)
40 jaar 38 maanden

Bestel hier
het gratis van Werk naar WERK boekje!

Certificering Cedeo

 

Vraag direct informatie aan!
Bel 035-588 04 87

Of stuur ons
een e-mail